લોકડાઉન – એક સુવર્ણ તક LOCK DOWN – A GOLDEN CHANCE

વિદ્યાર્થીમિત્રો,

lockdown ના સમયમાં સમયનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય તે માટે વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરણા મળે તેઓ આ વીડિયોમાં પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

✏ આ વિડિયો વિદ્યાર્થીઓને ખુબ જ ફાયદાકારક નીવડશે.

✏ આ વિડિયોમા અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી શેર કરો.જેથી કરીને તેમને પણ આનો લાભ મળી શકે.


✏  આ  વિડિયો જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો.


Plz share this post

Leave a Reply