Std 10 Science MCQ Quiz Online Test

Std 10 Science MCQ Quiz Online Test

ધોરણ 10 વિજ્ઞાન માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ Std 10 Science MCQ Quiz Online Test માં આપનું સ્વાગત છે. આ પેજ પર તમે તમામ ઑનલાઇન ક્વિઝ  શોધી શકો છો.

આ ઉપરાંત તમે ધોરણ 10 વિજ્ઞાન  પાઠયપુસ્તકના Intext  તેમજ સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના સંપૂર્ણ અને આદર્શ ઉત્તરો પણ જોઈ શકો છો. આ પેજ પર, તમે બોર્ડની પરિક્ષામાં પૂછાય શકે તેવા તમામ પ્રકરણોના પ્રશ્નોના આદર્શ અને સંંપૂર્ણ ઉત્તરો પણ મેળવી શકો છો.

આ ઉપરાંત  ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 થી  ધોરણ -10 ના વિજ્ઞાન વિષયના પશ્નપત્ર પરિરૂપ અને પ્રકરણદીઠ ગુણભારની વિગતો તજજ્ઞો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ તે પણ મેળવી શકો છો.

♦ વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એકથી વધુ વખત આપી શકાશે.

♦ ક્વિઝ આપેલ સમગ્ર ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો.

♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો.

♦ આ ઓનલાઇન ક્વિઝ 24 ગુણની લેવામાં આવશે.

Std 10 Science MCQ Quiz Online Test

5

Std 10 Science Section A Quiz

વિભાગ A હેતુલક્ષી પ્રશ્નો

કુલ ગુણ - 24

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 24

પાણીમાં કળીચુનો ઉમેરતા તીવ્ર અવાજ ઉત્પપન્ન થાય છે,આ પ્રક્રિયા કેવા પ્રકારની કહેવાય? (i)સંંયોગીકરણ(ii)ઉષ્માશોષક(iii)ઉષ્માક્ષેપક(iv)રેડોક્ષ

2 / 24

સુકી કસનળીમા લેડ નાઇટ્રેટના સ્ફટિકને ખુબ ગરમ કરતા _________ .

3 / 24

પાચન દરમિયાન ઉત્પન્ન થતા પાચકરસોની pH કેટલી હોય છે.?

4 / 24

નીચેનામાંથી કયો ક્ષાર સ્ફટિક જળ ધરાવતો નથી?

5 / 24

X અને Y વચ્ચેની પ્રક્રિયા Z સંયોજન બનાવે છે. X ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે અને Y ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. નીચેનામાંથી કયો ગુણધર્મ Z દ્વારા દર્શાવાતો નથી?

6 / 24

ચાંદીની ચીજવસ્તુઓ હવામાં લાંબો સમય ખુલ્લી રહેતા કાળી પડે છે. આનું કારણ નીચેના પૈકી કોની બનાવટ છે?

7 / 24

સાબુના મિસેલમાં ..........

8 / 24

નીચેનામાંથી અસંતૃપ્ત સંયોજનોને ઓળખો:

(i) પ્રોપેન (ii) પ્રોપીન (iii) પ્રોપાઇન (iv) ક્લોરો પ્રોપેન

9 / 24

મનુષ્યના હૃદયમાં કોની દીવાલ જાડી હોય છે?

10 / 24

શ્વસન વાયુઓની આપ-લે કયા અંગમાં થાય છે?

11 / 24

થાયરોક્સિન અંતઃસ્રાવની ઉણપથી કયો રોગ થાય છે?

12 / 24

કયો વનસ્પતિ અંતઃસ્રાવ કોષવિભાજનની ક્રિયાને પ્રેરે છે?

13 / 24

માતાના ગર્ભાશયની દીવાલમાંથી ગર્ભને પોષણ આપવા માટે કઈ રચના છે?

14 / 24

સ્ત્રીમાં ગર્ભનું સ્થાપન અને વિકાસ શામાં થાય છે?

15 / 24

મનુષ્યના દૈહિકકોષોમાં લિંગી રંગસૂત્રોની કેટલી જોડ હોય છે?

16 / 24

સમતલ અરીસા વડે 2 m દૂર રહેલી વસ્તુ અને તેના પ્રતિબિંબ વચ્ચે કેટલું અંતર હોય ?

17 / 24

એક છોકરો કોઈ જાદુઈ અરીસા સામે ઊભો છે. તેને અરીસામાં પોતાનું માથું મોટું, શરીરનો મધ્ય ભાગ સમાન કદનો અને પગ નાના દેખાય છે, તો આ સંયુક્ત અરીસામાં ઉપરથી નીચે સુધી ગોઠવેલા જુદા-જુદા પ્રકારના અરીસાનો ક્રમ કયો હશે ?

18 / 24

સમુદ્રની ઊંડાઈ રહેલા પાણીનો વાદળી રંગ કઈ ઘટનાને કારણે દેખાય છે.?

19 / 24

નીચે પૈકી કઈ ધાતુ વિદ્યુતની શ્રેષ્ઠ સુવાહક છે.?

20 / 24

વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનો SI એકમ ___________ છે.

21 / 24

ચુંબકની અંદર ક્ષેત્રરેખાઓની દિશા ______________ હોય છે.

22 / 24

લીલા કલરનું અવાહક આવરણ લગાડેલ વાયર _______ હોય છે.

23 / 24

કોઈ નિવસનતંત્રમાં નીચે પૈકી કોનો સમાવેશ થાય છે?

24 / 24

કોઈ આહારશૃંખલામાં તૃતિય પોષક સ્તર પર હંમેશા કોણ હોય?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Pos.NameScoreDurationPoints
1Pojs100 %2 minutes 35 seconds24 / 24
2Dipal100 %2 minutes 41 seconds24 / 24
3Dipal96 %2 minutes 32 seconds23 / 24
4Dipu79 %5 minutes 42 seconds19 / 24
5Raju71 %5 minutes 20 seconds17 / 24


બોર્ડની પરિક્ષામાં પૂછાય શકે તેવા તમામ વિભાગોના પ્રશ્નોના આદર્શ અને સંંપૂર્ણ ઉત્તરો મેળવવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

વિભાગ B ની પીડીએફ ફાઇલ મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો. CLICK HERE

વિભાગ C ની પીડીએફ ફાઇલ મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો. CLICK HERE

વિભાગ D ની પીડીએફ ફાઇલ મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો. CLICK HEREહેતુલક્ષી પ્રશ્નોની તૈયારી કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

CLICK HERE

ધો.10 વિજ્ઞાન નવનીત(ગાઇડ) :- પાઠયપુસ્તકના Intext  તેમજ સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના સંપૂર્ણ અને આદર્શ ઉત્તરો  જોવા માટે જે તે પ્રકરણ પર ક્લિક કરો.

પ્ર -1 રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો 

Plz share this post

Leave a Reply