STD 9 SCIENCE CH-11 MCQ QUIZ

STD 9 SCIENCE CH-11 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન  પ્ર – 11  કાર્ય અને ઊર્જાની ક્વિઝમાં (STD 9 SCIENCE CH-11 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ક્વિઝ પ્રથમ, દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા ઉપરાંંત પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST) તથા NTSE ની પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી બનશે.

⇒ કાર્ય

⇒ ઊર્જા

⇒ કાર્ય કરવાનો દર

18

STD 9 SCIENCE CH-11 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન

પ્રકરણ - 11

કાર્ય અને ઊર્જા

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 20

બંધના કારણે સંગૃહીત થયેલું પાણી ...

2 / 20

55 kg દળ ધરાવતી વ્યક્તિ દીવાલને ધક્કો મારે છે. આ વ્યક્તિ દ્રારા થયેલ કાર્ય કેટલા જૂલ છે ?

3 / 20

એક છોકરો 300 g જેટલું દળ 1.2 સેકન્ડમાં 4 m જેટલી ઊંચાઈ સુધી ઊંચકે છે. આ છોકરાનો પાવર કેટલો હશે ?

4 / 20

1 kWh = ……… J

5 / 20

એક જળવિધુત-મથકમાં બંધની ઊંચાઈ 20 m છે. બંધ પરથી 1 સેકન્ડમાં કેટલા કિગ્રા પાણી ટર્બાઈન પર પડે, તો 1 MW પાવર ઉત્પન્ન થઈ શકે ? (g = 10 m s^-2 )

6 / 20

100 g દળવાળો પદાર્થ 1 m s^-1 જેટલી ઝડપે ગતિ કરે છે. તેની ગતિ-ઊર્જા કેટલા જૂલ હશે ?

7 / 20

એક 2 kg દળના પદાર્થને 3 m s^-1 ના વેગથી ઊર્ધ્વદિશામાં ફેંકવામાં આવે છે. આ પદાર્થની મહત્તમ સ્થિતિ-ઊર્જા કેટલી હશે ?

8 / 20

પદાર્થની ગતિ-ઊર્જા ...

9 / 20

20 kg દળવાળા એક બૉક્સને સમક્ષિતિજ સપાટી પર બળ F લગાવીને અચળ વેગથી ખેંચવામાં આવે છે. જો ઘર્ષણબળ 49 N હોય,તો 10 મીટર સ્થાનાંતર દરમિયાન થતું કાર્ય ......... J થાય.

10 / 20

સ્પ્રિંગને દબાવતાં તેની સ્થિતિ-ઊર્જા....

11 / 20

10 kg દળવાળા લોખંડના ગોળાનો વ્યાસ, 3.5 kg દળવાળા એલ્યુમિનિયમના ગોળાના વ્યાસ જેટલો છે. એક ટાવર પરથી બંનેને એકસાથે મુક્ત પતન કરાવવામાં આવે છે. જ્યારે બંને જમીનથી 10 m ઊંચાઈએ હશે ત્યારે .........

12 / 20

પદાર્થ પર થતું કાર્ય ......... પર આધારિત નથી.

13 / 20

એક છોકરી 3 kg દળવાળી સ્કૂલ-બૅગ પોતાની પીઠ ઉપર ઊંચકીને 200 m અંતર સમક્ષિતિજ અસ્તા પર ચાલે છે, તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વિરુદ્ગ થયેલું કાર્ય ......... હશે. (g = 10 m s^-2)

14 / 20

જ્યારે પદાર્થ પૃથ્વી તરફ મુક્ત પતન કરે છે ત્યારે તેની કુલ યાંત્રિક ઊર્જા ..........

15 / 20

એક ગતિમાન પદાર્થની ઝડપ બમણી થતાં તેની ગતિ- ઊર્જા ......... થાય.

16 / 20

પદાર્થ પર કરેલું કાર્ય ......... માં થતા ફેરફાર જેટલું હોય છે.

17 / 20

એક કારનું એન્જિન 1500 kg દળવાળી કારને સમતલ રસ્તા પર 5 m s^-1 ના અચળ વેગથી ગતિમાં રાખે છે. જો ઘર્ષણબળ 1000 N હોય ,તો એન્જિનનો પાવર ......... છે.

18 / 20

કાર્ય થવા માટે શું જરૂરી છે ? સાચું વિધાન પસંદ કરો.

(1) બળ લાગવું જરૂરી છે. (2) સ્થાનાંતર થવું જરૂરી છે. (3) બળની દિશામાં સ્થાનાંતર થવું જરૂરી છે.

19 / 20

જમીન પરથી એક પદાર્થને 10 J જેટલી ગતિ-ઊર્જા સાથે ઊર્ધ્વદિશામાં ફેંકવામાં આવે છે. તે 5 m જેટલી મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરતો હોય, તો તેનું દળ શોધો.

20 / 20

60 kg દળવાળો એક માણસ 15 kg દળવાળી પાણીની ડોલ લઈને 20 મીટર ઊંચાઈએ ચઢે છે, તો થતું કાર્ય .......... kg થાય. (g = 9.8 m s^-2 )

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતા વધુ વખત આપી શકો છો.

ક્વિઝ ફરીથી આપવા માટે પેજને રીલોડ અથવા રીફ્રેશ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

STD 9 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, પરિક્ષા પદ્વતિ અને માળખુ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

Plz share this post

Leave a Reply