STD 9 SCIENCE CH-14 MCQ QUIZ

STD 9 SCIENCE CH-14 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન  પ્ર – 14  નૈસર્ગિક સ્ત્રોતોની ક્વિઝમાં (STD 9 SCIENCE CH-14 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ક્વિઝ પ્રથમ, દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા ઉપરાંંત પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST) તથા NTSE ની પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી બનશે.

⇒ જીવનનો શ્વાસ : હવા

⇒ પાણી : એક અદભુત પ્રવાહી

⇒ ભૂમિમાં ખનિજની પ્રચૂરતા

⇒ જૈવ-ભૂ-રાસાયણિક ચક્રો

⇒ ઓઝોન સ્તર

14

STD 9 SCIENCE CH-14 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન

પ્રકરણ - 14

નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 20

એમિનો એસિડનો ઉપયોગ કરી કોનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે ?

2 / 20

કઈ દેહધાર્મિક ક્રિયા વાતાવરણમાં CO2નું નિયંત્રણ કરે છે ?

3 / 20

નાઈટ્રાઈટ અને નાઈટ્રેટની મુક્ત નાઈટ્રોજનમાં ફેરવવાની ક્રિયામાં કોણ અગત્ય ધરાવે છે ?

4 / 20

ગ્રીનહાઉસ કોના સાથે સંબંધિત છે ?

5 / 20

શુક્ર અને મંગળ ગ્રહ પર જીવન નથી, કારણ કે ત્યાંના વાતાવરણનો મુખ્ય ઘટક ......... છે.

6 / 20

હ્યુમસ બનાવવામાં મદદરૂપ કોણ છે ?

7 / 20

ઓઝોનનું રાસાયાણિક સૂત્ર શું છે ?

8 / 20

સૂર્યનાં કિરણો .......

9 / 20

લાઈકેન વાતાવરણમાં કોના સ્તર સામે વધુ સંવેદનશીલ છે ?

10 / 20

ભૂમિ-નિર્માણ સંદર્ભે સાચી જોડી પસંદ કરો :

11 / 20

એમોનિયાનું નાઈટ્રાઈટ અને નાઈટ્રેટમાં રૂપાંતર ક્રિયાને શું કહે છે ?

12 / 20

ભૂમિ-નિર્માણનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે ?

13 / 20

હવા એ શાનું મિશ્રણ છે ?

14 / 20

વૈશ્વિક તાપમાનમાં વધારો માટે શું જવાબદાર છે ?

15 / 20

હવાની ગતિ .........

16 / 20

વાયુની ગતિ શેના તફાવતને લીધે હોય છે ?

17 / 20

નીચે પૈકી કયો વાયુ વૈશ્વિક તાપમાનના વધારામાં મુખ્ય ભાગ ભજવે છે ?

18 / 20

ભૂમિ-નિર્માણમાં કયો જૈવ ઘટક સંકળાયેલો છે ?

19 / 20

નીચેના પૈકી કયો રોગ પ્રદૂષિત પાણીથી થાય છે ?

20 / 20

ભૂમિનું ક્ષરણ કોના દ્રારા થાય છે ?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતા વધુ વખત આપી શકો છો.

ક્વિઝ ફરીથી આપવા માટે પેજને રીલોડ અથવા રીફ્રેશ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

STD 9 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, પરિક્ષા પદ્વતિ અને માળખુ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

Plz share this post

Leave a Reply