TET QUIZ No.-33 :- વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8)

tet quiz no.33 science

TET QUIZ No.-33 :- વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8) tet quiz no.33 science

આ ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ  પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.

આ  ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો.

આ ટેસ્ટ વિશેના અભિપ્રાય અમને કોમેન્ટ કરી જણાવો જેથી અમે વધુ ઉપયોગી ટેસ્ટ બનાવી શકીએ.

♦ Instructions ♦

♦ Total number of questions :- 25

♦ Total number of marks :- 25

♦ Test Language :- Gujarati

♦ Each question carries 1 mark with no negative marks

♦ Do not refresh the page

♦ All The Best

વોટસએપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

TET QUIZ No.-33 :-  વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8)

74

TET QUIZ No.-33 :- વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8)

TET QUIZ No.-33 :-

 વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8)

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 25

નીચેના પૈકી કઇ અંત:સ્ત્રાવી ગ્રંથિ અયુગ્મી નથી ?

2 / 25

નીચેનામાંથી ક્યું સરળતાથી ઘર્ષણ દ્રારા વીજ્ભારિત થતું નથી ?

3 / 25

કેટલાક નાઈટ્રોજન સ્થાપક બૅક્ટેરિયા કોની હાજરીમાં નાઈટ્રોજન સ્થાપનની ક્રિયા કરતા નથી ?

4 / 25

ક્યો સજીવ અવખંડન પદ્રતિ વડે અલિંગી પ્રજનન કરે છે ?

5 / 25

પિનહોલ કેમેરા ક્યા સિદ્વાંત પર કાર્ય કરે છે ?

6 / 25

ઓઝોન માટે ક્યું વિધાન સાચું છે ?

7 / 25

મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર વિશે નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી?

8 / 25

શ્વાસ લેવાની ક્રિયા વખતે હવાના પસાર થવાનો માર્ગ ક્યો સાચો છે ?

9 / 25

રેટિના પર બનેલા પ્રતિબિંબની છાપની અસર,વસ્તુ ખસેડી લીધા પછી પણ કેટલા સમય સુધી ચાલુ રહે છે ?

10 / 25

2, 4-D ક્યા પ્રકારનું રસાયણ છે ?

11 / 25

વનસ્પતિની પ્રકાસંષ્લેષણની પ્રક્રિયામાં અંતિમ પેદાશો કઇ છે ?

12 / 25

નીચે પૈકી કોના દહનમાં જયોત ઉત્પન્ન થતી નથી ?

13 / 25

98 .6° F=

14 / 25

નીચે પૈકી થર્મોસેટ્ટિંગ પ્લાસ્ટિક ક્યાં છે ?

(i) પૉલિથીન (ii) બૅકેલાઈટ (iii) PVC (iv) મેલેમાઈન

15 / 25

અપત્યપ્રસ્વી પ્રાણીનાં ઉદાહરણ શોધો.

16 / 25

કયો રોગ પ્રદૂષિત પાણી દ્રારા ફેલાય છે ?

17 / 25

સ્પિંગ બેલેંન્સનો ઉપયોગ ......... માપવા માટે થાય છે ?

(i) વસ્તુનું દળ (ii) વસ્તુ પાર લાગતુ બળ (iii) વસ્તુની ઘનતા (iv) વસ્તુનું વજન

18 / 25

નીચે વિવિધ માધ્યમોની સૂચિ (યાદી) આપેલ છે :

( i ) લાકડું ( ii ) પાણી (iii) હવા (iv) શૂન્યાવકાશ

આપેલ માધ્યમોમાંથી શેમાં ધ્વનિ પ્રસરણ પામી શકે છે?

19 / 25

નીચેનાં પૈકી કયું પ્રાણી વિષુવ્રુતીય વર્ષાવનનું નથી ?

20 / 25

ખોપરીનાં હાડકાં વડે બનતા સાંધા પૈકી કેટલા સાંધા ચલ સાંધા છે ?

21 / 25

ECG ટેકનિકમા તરંગો વપરાય છે ?

22 / 25

કયા અવયવમાં પાચકરસો ઉત્પન્ન થતા નથી ?

23 / 25

ભારતનું પ્રથમ આરક્ષિત જંગલ ક્યું છે ?

24 / 25

પ્રકાશસંશ્વલેષી આદિકોષકેંદ્રી સજીવ ક્યુ છે ?

25 / 25

વાહક તારમાં વિધુતપ્રવાહ પસાર કરવાથી ઉત્પન્ન થતી ઉષ્માનો જથ્થો કઇ બાબત પર આધાર રાખતો નથી ?

Your score is

Please share your scores in your social media group.

Facebook Twitter
0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે  ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

Pos.NameScoreDurationPoints
1Chirag100 %1 minutes 42 seconds25 / 25
2Raval Rachana92 %2 minutes 58 seconds23 / 25
3Sumit myatra88 %3 minutes 7 seconds22 / 25
4Sattu88 %5 minutes 14 seconds22 / 25
5Vishal88 %6 minutes 11 seconds22 / 25
6Prp84 %7 minutes 37 seconds21 / 25
7Purvi84 %10 minutes 14 seconds21 / 25
8Mohammadarif80 %9 minutes 22 seconds20 / 25
9Bbj76 %2 minutes 7 seconds19 / 25
10Riva76 %3 minutes 4 seconds19 / 25
11J76 %3 minutes 8 seconds19 / 25
12Rahul76 %5 minutes 42 seconds19 / 25
13Chauhan hetal76 %12 minutes 44 seconds19 / 25
14Taskera72 %4 minutes 36 seconds18 / 25
15Anu72 %5 minutes 55 seconds18 / 25
16Kamleshkumar72 %6 minutes 46 seconds18 / 25
17Jay68 %3 minutes 59 seconds17 / 25
18Dharmishtha68 %4 minutes 12 seconds17 / 25
19Virali68 %5 minutes 16 seconds17 / 25
20Dhyey68 %6 minutes 52 seconds17 / 25
21Himani64 %3 minutes 42 seconds16 / 25
22Rashmikant64 %3 minutes 56 seconds16 / 25
23Trivedi64 %5 minutes 16 seconds16 / 25
24Prachina64 %11 minutes 21 seconds16 / 25
25Rutva Parmar56 %4 minutes 23 seconds14 / 25
26Kp56 %5 minutes 1 seconds14 / 25
27Hjjjdj56 %5 minutes 27 seconds14 / 25
28Kaushik vankar56 %7 minutes 6 seconds14 / 25
29Chirag56 %7 minutes 37 seconds14 / 25
30Yk56 %7 minutes 45 seconds14 / 25
31Jigya56 %7 minutes 50 seconds14 / 25
32Monali Christian52 %5 minutes 47 seconds13 / 25
33Baba52 %5 minutes 55 seconds13 / 25
34Nikita52 %5 minutes 57 seconds13 / 25
35Bvt52 %6 minutes 19 seconds13 / 25
36Raj52 %7 minutes 27 seconds13 / 25
37Prabhat52 %8 minutes 20 seconds13 / 25
38ધાર્મિક52 %8 minutes 41 seconds13 / 25
39Payal52 %9 minutes 13 seconds13 / 25
40Manjit52 %9 minutes 36 seconds13 / 25
41Azimbhai52 %11 minutes 28 seconds13 / 25
42Tv52 %12 minutes 22 seconds13 / 25
43jigar48 %3 minutes 46 seconds12 / 25
44Rupal48 %4 minutes 56 seconds12 / 25
45Mayur48 %6 minutes 31 seconds12 / 25
46Samira diwan44 %3 minutes 52 seconds11 / 25
47Sumit myatra44 %4 minutes 35 seconds11 / 25
48Pnlk44 %4 minutes 39 seconds11 / 25
49R44 %5 minutes 19 seconds11 / 25
50Rachana44 %6 minutes 21 seconds11 / 25
51Rinkal pandya44 %7 minutes 31 seconds11 / 25
52Abc44 %10 minutes 7 seconds11 / 25
53Manish40 %3 minutes 20 seconds10 / 25
54J40 %4 minutes 21 seconds10 / 25
55Mehul40 %5 minutes 1 seconds10 / 25
56Divya40 %5 minutes 6 seconds10 / 25
57Vishal40 %6 minutes 6 seconds10 / 25
58Rutu40 %6 minutes 32 seconds10 / 25
59Patel bhavesh40 %7 minutes 6 seconds10 / 25
60Shivam40 %8 minutes 16 seconds10 / 25
61Hbvb36 %4 minutes 17 seconds9 / 25
62Parmar Avnee Hiteshkumar36 %5 minutes 8 seconds9 / 25
63Mahesh36 %5 minutes 37 seconds9 / 25
64Mohammad faizan36 %6 minutes 50 seconds9 / 25
65T32 %1 minutes 9 seconds8 / 25
66Pinal32 %1 minutes 43 seconds8 / 25
67Pk32 %7 minutes 35 seconds8 / 25
68Farhana32 %9 minutes 56 seconds8 / 25
69Chauhan drashti rudabhai28 %2 minutes 26 seconds7 / 25
70Hardik Parmar28 %3 minutes 52 seconds7 / 25
71Swati patel28 %4 minutes 30 seconds7 / 25
72Rj24 %3 minutes 7 seconds6 / 25
73Bharat24 %10 minutes 19 seconds6 / 25
74Bbj16 %6 minutes 2 seconds4 / 25

 

Plz share this post

Leave a Reply