આધાર પીવીસી કાર્ડ ફક્ત રૂ. 50 માં ઓનલાઇન મંગાવો.

એક વ્યક્તિ તેના મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને આખા પરિવાર માટે ઓનલાઇન આધાર પીવીસી કાર્ડ્સ  ઓર્ડર કરી શકે છે

 યુઆઇડીએઆઇએ આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં પોલિવિનાઇલ ક્લોરાઇડ (પીવીસી) કાર્ડ ના રૂપમાં આધાર શરૂ કર્યો હતો.  તમારા ડેબિટ અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા પાન કાર્ડની જેમ, તમે તમારા વોલેટમાં પીવીસી આધારકાર્ડ લઈ શકશો.  

યુઆઈડીએઆઈ  કહે છે, “નવીનતમ સુરક્ષા સુવિધાઓથી લોડ થયેલ, તમારો આધાર હવે વધુ ટકાઉ, વહન કરવા માટે અનુકૂળ, તુરંત ચકાસણીયોગ્ય .ફલાઇન છે.”  યુઆઈડીએઆઈ, ભારતના રહેવાસીઓને રૂ. 50 ના નજીવા ખર્ચની ચુકવણી કરીને પીવીસી કાર્ડ પર પોતાનો આધાર પત્ર ફરીથી છાપવાની મંજૂરી આપે છે.  

નિવાસીઓ કે જેમની પાસે રજિસ્ટર થયેલ મોબાઈલ નંબર નથી, તે બિન નોંધાયેલ અથવા કોઈપણ વૈકલ્પિક મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને ઓર્ડર પણ આપી શકે છે.  હકીકતમાં, એક વ્યક્તિ તેના મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને, આખા કુટુંબ માટે ઓનલાઇન આધાર પીવીસી કાર્ડ્સ ઓર્ડર કરી શકે છે.

આધાર પીવીસી કાર્ડ ફક્ત રૂ. 50 માં ઓનલાઇન મંગાવા માટે નીચેના ફોટા પર ક્લિક કરો.

 

Plz share this post

Leave a Reply