ક્વિઝ – 1 :- આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :- કુલ ગુણ – 50

તા. 16/10/2022 ના રોજ લેવાનાર આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી અંતર્ગત પ્રશ્નપત્ર – 1 માંથી નીચેના ટોપિક આધારિત ૫૦ ગુણની એક ઓનલાઇન ક્વિઝનુ આયોજન કરવમાં આવ્યુ છે.

આ  ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

સામાન્ય જ્ઞાન

સામાન્ય જ્ઞાનમાં બંધારણની મૂળભૂત ફરજો, ગુજરાતી સાહિત્ય, રાજનીતિ અને શાસનતંત્ર, વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી, ખેલકૂદ અને રમતો, મહાન વિભૂતિઓ, સંગીતા અને કલા, ભારતનો ઇતિહાસ, ભારતની ભૂગોળ અને વર્તમાન પ્રવાહનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.

શિક્ષણનાં વર્તમાન પ્રવાહો અને શૈક્ષણિક અભિયોગ્યતામાં નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ શિક્ષણપંચો અને શિક્ષણ નીતિ, શિક્ષણમાં નૂતન પ્રવાહો, શિક્ષણ સુધારણા અને પહેલ (રાજ્ય અને દેશ કક્ષાએ), રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ પરિચર્ચા-૨૦૦૫, શિક્ષણ ક્ષેત્રે કાર્યરત રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓનું માળખું અને કાર્યો (એન.સી.ઇ.આર.ટી., નુપા, એન.સી.ટી.ઇ.,સી.બી.એસ.ઇ., મા.અને ઉ.મા.શિ.બોર્ડ, જી.સી.ઇ.આર.ટી., પાઠ્યપુસ્તક મંડળ)

⇒ શીખવવાના કૌશલ્યો

⇒ શિક્ષણમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ

⇒ શિક્ષણમાં નવીનીકરણ લાવવાની આવડત

⇒ આચાર્યનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય.

⇒ શિક્ષણમાં નવીન પ્રવિધિઓનું જ્ઞાન અને અમલીકરણ

⇒ ક્રિયાત્મક સંશોધન

⇒ SCE (શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન)

શાળાકીય નેતૃત્વમાં નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ મેનેજમેન્ટના મૂળ સિદ્ધાંતો

⇒ શાળાના સંદર્ભમાં મેનેજમેન્ટના સિદ્ધાંતો

⇒ વ્યવસ્થાપનના કાર્યો અને ફરજો

⇒ માનવ સંશાધનના સિદ્ધાંતો

⇒ પ્રેરણા (મોટીવેશન)

⇒ નિર્ણય હેતૂથી માહિતીનું વિશ્લેષણ અને અર્થઘટન

⇒ નેતૃત્વના ગુણો

આ ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ  પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.

આ  ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

335

ક્વિઝ - 1 :- આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :- પ્રશ્નપત્ર - 1 :-

કુલ ગુણ - 50

સામાન્ય જ્ઞાન,

શિક્ષણનાં વર્તમાન પ્રવાહો અને શૈક્ષણિક અભિયોગ્યતા,

શાળાકીય નેતૃત્વ

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 49

આજના યુગમાં ફેસબુક, ટવિટર કે  વોટસએપનો વધતો વપરાશ  કયા પ્રકારની ‘પ્રેરણા’ હેઠળનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે?

2 / 49

''સારે જહાં સે અચ્છા હિંદોસ્તા હમારા" - આ ઉક્તિ કોની છે.?

3 / 49

‘ક્રિયાત્મક સંશોધન‘ ના સંદર્ભમાં ‘ઉત્કલ્પનાઓ‘ ની રચના માટે શું સાચું નથી?

4 / 49

પ્રેરણાઓના શ્રેણીક્રમનો સિધ્ધાંત આપનાર મનોવૈજ્ઞાનિક કોણ હતા?

5 / 49

ભારત દેશની શાસન વ્યવસ્થાના સંદર્ભે 'રાજ્યસભા' માટે કયો વિકલ્પ યોગ્ય નથી?

6 / 49

‘કાદંબરી’ મહાકાવ્યના રચયિતા કોણ છે?

7 / 49

આચાર્યના કાર્યો અને તેની સાથે સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ ધ્યાને લઇ નીચે પૈકી કયો વિકલ્પ યોગ્ય નથી?

8 / 49

“વસુધૈવ કુટુમ્બકમ” સૂત્ર કયા પ્રકારની ‘પ્રેરણા’ હેઠળનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે?

9 / 49

નીચે પૈકીનું કયું રેકર્ડ શાળામાં કાયમી સાચવવાનું રેકર્ડ નથી?

10 / 49

નીચે પૈકીનું કયું રેકર્ડ શાળામાં કાયમી સાચવવાનું રેકર્ડ છે?

11 / 49

ભારતના બંધારણનું આમુખ કોણે રજૂ કર્યું છે ?

12 / 49

રાષ્ટ્રપતિ કઈ કલમ નીચે રાજ્ય સરકારને બરતરફ કરી શકે ?

13 / 49

રાષ્ટ્રપતિ પોતાના હોદ્દાનુ રાજીનામુ કોને સોંપે છે?

14 / 49

‘ક્રિયાત્મ સંશોધન’ માટે કયો વિકલ્પ યોગ્ય નથી?

15 / 49

નીચે પૈકીના કયા કાર્યક્રમમાં ઇન્ટરેક્ટિવ બોર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

16 / 49

ભારત દેશની શાસન વ્યવસ્થાના સંદર્ભે 'લોકસભા' માટે કયું વિધાન સામાન્ય રીતે સાચું નથી?

17 / 49

વિદ્યાર્થીઓનાં સંગૃહિત માહિતી પત્રક (CUMULATIVE FORMAT) માટે નીચેનામાંથી શું યોગ્ય છે?

18 / 49

ભારતના રાષ્ટ્રગીત જન ગણ મન ... ના રચયિતા કોણ છે.?

19 / 49

સમગ્ર ભારતમાં 10 + 2 + 3 તરાહ અપનાવવા અંગેની ભલામણ કયા પંચે કરી હતી?

20 / 49

ગાંધીજીને મહાત્માની પદવી કોણે આપી ?

21 / 49

ગુજરાતના જાણીતા કાર્ટુનિસ્ટ બંસીલાલ વર્મા કયા ઉપનામથી ઓળખાય છે?

22 / 49

‘ક્રિયાત્મક સંશોધન’નું પ્રથમ સોપાન કયું છે?

23 / 49

નીચેનામાંથી કયા મહાનુભવને 'ભારતરત્ન' એવોર્ડથી નવાજવામા આવ્યા નથી?

24 / 49

ગાંધીજીએ દક્ષિણ આફ્રિકામાં કયુ સામાયિક શરૂ કર્યુ હતુ ?

25 / 49

ભારતને આઝાદી અપાવવા ક્રાંતિકારીઓએ સરકારી શસ્ત્રાગાર પર છાપો મારી લૂંટ ચલાવવાના મામલે અંગ્રેજ સરકારે ત્રણ ક્રાંતિકારીઓની ધરપકડ કરી, કેસ ચલાવી, ફાંસીની સજા કરેલ હતી. આ ત્રણ ક્રાંતિકારીઓ કોણ હતા?

26 / 49

માધ્યમિક શિક્ષણ પંચ અન્ય કયા નામથી ઓળખાય છે?

27 / 49

ભારત દેશની શાસન વ્યવસ્થાના સંદર્ભે 'રાષ્ટ્રપતિ'ના સંદર્ભમાં સામાન્ય રીતે કયો વિકલ્પ યોગ્ય નથી?

28 / 49

પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતો યુનિક આઇ.ડી. (UID) નંબર કેટલા અંકનો હોય છે?

29 / 49

વિકલ્પમાં દર્શાવેલ વાયુઓ પૈકી પૃથ્વીના વાતાવરણમાં કયા વાયુનું પ્રમાણ સૌથી ઓછું છે?

30 / 49

ભારતને પૃથ્વી પરનું સ્વર્ગ કોણ ગણાવતા હતા?

31 / 49

નીચે પૈકી કઇ વિગત શાળા કક્ષાએ નિભાવવામાં આવતા જનરલ રજીસ્ટરમાંથી મળશે નહિં?

32 / 49

સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન કોણે સૂચવ્યુ છે?

33 / 49

ગુજરાતી ભાષાના 'આદિકવિ' તરીકે કોણ ઓળખાય છે?

34 / 49

રાજ્યપાલ બનવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઇએ?

35 / 49

"ભારત છોડો" - આ નારો કોણે આપ્યો છે.?

36 / 49

રાજ્યપાલને સોગંદ કોણ લેવડાવે છે ?

37 / 49

નીચેનામાંથી સરહદના ગાંધી તરીકે કોણ ઓળખાય છે.?

38 / 49

‘મેઘદૂત’ ગ્રંથના રચયિતા કોણ છે?

39 / 49

કેલ્વિન _____ નો એકમ છે.

40 / 49

‘પ્રેરણા’ માટે શું સાચું નથી.

41 / 49

માધ્યમિક શિક્ષણ ક્ષેત્રે ‘ત્રણ ભાષા’ શીખવવાની ભલામણ કયા શિક્ષણ પંચે કરી હતી?

42 / 49

ભારતીય સંવિધાનના કયા આર્ટિકલ અન્વયે રાષ્ટ્રપતિ સામે મહાભિયોગની કાર્યરીતિ અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે ?

43 / 49

ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય રમતવીરોને આપવામા આવતો ‘અર્જુન એવોર્ડ’ કયા વર્ષથી શરૂ કરવામા આવ્યો છે?

44 / 49

તાજેતરમાં રમાયેલ ક્રિકેટ એશિયા કપ- 2022 માં કઇ ટીમ વિજેતા બની હતી?

45 / 49

રાજ્યની શાસન વ્યવસ્થામાં 'રાજ્યપાલ' માટે સામાન્ય રીતે કયું વિધાન સાચું નથી?

46 / 49

100 ચો. વાર = _____ ચો. ફુટ

47 / 49

ભારતમા 'મૂળભૂત ફરજદિન' કયારે ઉજવવામાં આવે છે.?

48 / 49

ઓઝોન સ્તરમાં ઘટાડાનું કારણ શું છે ?

49 / 49

ભારતના બંધારણમાં મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કયા બંધારણીય સુધારાથી કરવામાં આવ્યો છે?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે  ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

Pos.NameScoreDurationPoints
1Thshar100 %2 minutes 17 seconds50 / 50
2BHARAT B KHADELIYA100 %2 minutes 20 seconds49 / 49
3D M patel100 %3 minutes 33 seconds50 / 50
4BHARAT KHADELIYA100 %4 minutes 3 seconds49 / 49
5Ffffffgf100 %4 minutes 45 seconds50 / 50
6Bhavna100 %4 minutes 47 seconds50 / 50
7Dipti100 %21 minutes 20 seconds50 / 50
8Gg98 %3 minutes 56 seconds49 / 50
9BHARAT B KHADELIYA98 %3 minutes 59 seconds48 / 49
10Rupal98 %5 minutes 8 seconds49 / 50
11Dipti98 %20 minutes 16 seconds49 / 50
12Shahin96 %3 minutes 34 seconds48 / 50
13Jyotsna96 %4 minutes 26 seconds48 / 50
14Gopal96 %4 minutes 31 seconds48 / 50
15Xyz96 %4 minutes 50 seconds48 / 50
16LK96 %5 minutes 4 seconds48 / 50
17Balgiri Goswami96 %5 minutes 56 seconds48 / 50
18Xyz96 %6 minutes 4 seconds48 / 50
19bharat b khadeliya96 %6 minutes 54 seconds47 / 49
20Balavant96 %7 minutes 13 seconds48 / 50
21Fff96 %7 minutes 16 seconds48 / 50
22K b96 %7 minutes 29 seconds48 / 50
23Yogendra patel96 %7 minutes 31 seconds48 / 50
24રમેશભાઈ96 %8 minutes 16 seconds48 / 50
25Irfan94 %4 minutes 1 seconds47 / 50
26IRFAN94 %4 minutes 21 seconds47 / 50
27Sheetal94 %4 minutes 57 seconds47 / 50
28Anjnaben94 %5 minutes 58 seconds47 / 50
29Dipti94 %6 minutes 22 seconds47 / 50
30Chetan94 %7 minutes 52 seconds47 / 50
31d v patel94 %8 minutes 45 seconds47 / 50
3212392 %3 minutes 34 seconds46 / 50
33Nkptel92 %4 minutes 15 seconds46 / 50
34Bhavna92 %6 minutes 55 seconds46 / 50
35Mahammadhanif92 %7 minutes 30 seconds46 / 50
36Mustak92 %9 minutes 30 seconds46 / 50
37Uttambhai S Patel92 %13 minutes 50 seconds46 / 50
38R.b.kamadia90 %4 minutes 24 seconds45 / 50
39Kalpesh prajapati90 %5 minutes 46 seconds45 / 50
40Aarsi90 %5 minutes 47 seconds45 / 50
41S88 %4 minutes 48 seconds44 / 50
42Abhi88 %5 minutes 57 seconds44 / 50
43Dilip88 %6 minutes 40 seconds44 / 50
44R.b.kamadia88 %7 minutes 34 seconds44 / 50
45Ishvarbhai88 %8 minutes 28 seconds44 / 50
46Vc88 %8 minutes 52 seconds44 / 50
47S86 %6 minutes 38 seconds43 / 50
48Dinesh patel86 %6 minutes 41 seconds43 / 50
49Kanchan86 %6 minutes 54 seconds43 / 50
50M. P. Bamaniya86 %8 minutes 56 seconds43 / 50
51Mathur84 %4 minutes 3 seconds41 / 49
52Hh84 %5 minutes 3 seconds42 / 50
53Shahin84 %5 minutes 48 seconds42 / 50
54Jitubhai84 %7 minutes 32 seconds42 / 50
55MR.84 %8 minutes 27 seconds42 / 50
56Hiren84 %10 minutes 18 seconds42 / 50
57Rupal84 %10 minutes 38 seconds42 / 50
58Kanjibhai84 %12 minutes 27 seconds42 / 50
59Tj82 %3 minutes 53 seconds41 / 50
60Chetan82 %4 minutes 56 seconds41 / 50
61bharat khadeliya82 %6 minutes 4 seconds40 / 49
62Patel R I82 %6 minutes 24 seconds41 / 50
63M P.Patel82 %6 minutes 39 seconds41 / 50
64P82 %9 minutes 42 seconds41 / 50
65Sushma82 %10 minutes 20 seconds41 / 50
66Bharat82 %10 minutes 51 seconds41 / 50
67Rupal82 %17 minutes 58 seconds41 / 50
68Meenakshi Verma82 %18 minutes 24 seconds41 / 50
69IRFAN80 %5 minutes 51 seconds40 / 50
70Bnbnbn80 %6 minutes 23 seconds40 / 50
71Jyotsna80 %7 minutes 25 seconds40 / 50
72Deep80 %8 minutes 39 seconds40 / 50
73Shaileshkumar80 %8 minutes 46 seconds40 / 50
74Balgiri Gauswami80 %9 minutes 7 seconds40 / 50
75Dipti80 %9 minutes 9 seconds40 / 50
76Niraj80 %9 minutes 55 seconds40 / 50
77Gajendra Labana80 %10 minutes 51 seconds40 / 50
78d v patel80 %12 minutes 23 seconds40 / 50
79BMZALA78 %3 minutes 47 seconds39 / 50
80Ff78 %10 minutes 40 seconds39 / 50
81Bharat78 %10 minutes 58 seconds39 / 50
82નરેન્દ્ર76 %6 minutes 3 seconds38 / 50
83Hs76 %6 minutes 35 seconds38 / 50
84I M Shekh76 %6 minutes 36 seconds38 / 50
85Raj76 %9 minutes 3 seconds38 / 50
86anilkumar76 %9 minutes 17 seconds38 / 50
87R. L. Patel76 %9 minutes 36 seconds38 / 50
88Sanjaykumar Chimanbhai Dangi76 %9 minutes 47 seconds38 / 50
89Patel Asif76 %11 minutes 27 seconds38 / 50
90a76 %11 minutes 34 seconds38 / 50
91P R Bhabhor76 %11 minutes 49 seconds38 / 50
92Hk76 %12 minutes 21 seconds38 / 50
93Majid74 %6 minutes 30 seconds37 / 50
94Padhiyar Vipulbhai74 %7 minutes 58 seconds37 / 50
95JaydipKumar74 %8 minutes 47 seconds37 / 50
96Anil74 %8 minutes 52 seconds37 / 50
97Afroz M Dhensa74 %9 minutes 47 seconds37 / 50
98Satish74 %9 minutes 51 seconds37 / 50
99Gal74 %10 minutes 32 seconds37 / 50
100M. P. Bamaniya74 %10 minutes 45 seconds37 / 50
101P.p.74 %11 minutes 5 seconds37 / 50
102R74 %11 minutes 22 seconds37 / 50
103Maganbhai74 %13 minutes 5 seconds37 / 50
104Amrish72 %5 minutes 20 seconds36 / 50
105Parulben72 %6 minutes 34 seconds36 / 50
106Chetan72 %7 minutes 10 seconds36 / 50
107LK72 %7 minutes 29 seconds36 / 50
108Chaturbhai72 %8 minutes 39 seconds36 / 50
109Nup72 %11 minutes 1 seconds36 / 50
110રમેશભાઈ72 %11 minutes 13 seconds36 / 50
111Darshana72 %11 minutes 31 seconds36 / 50
112J.D72 %13 minutes36 / 50
113Kanji72 %14 minutes 1 seconds36 / 50
114C.m.patel72 %14 minutes 17 seconds36 / 50
115rajesh72 %14 minutes 35 seconds36 / 50
116H72 %14 minutes 54 seconds36 / 50
117Divyagnee71 %6 minutes 3 seconds35 / 49
118Tamanna71 %12 minutes 26 seconds35 / 49
119Tanvi70 %6 minutes 21 seconds35 / 50
120Jignesh70 %8 minutes 20 seconds35 / 50
121Patel Chamanbhai Padmabhai70 %9 minutes 16 seconds35 / 50
122D.b.patel70 %9 minutes 52 seconds35 / 50
123Hk70 %11 minutes 12 seconds35 / 50
124Chetan70 %11 minutes 27 seconds35 / 50
125Rakesh70 %12 minutes 26 seconds35 / 50
126Kundan70 %12 minutes 58 seconds35 / 50
127C.r.josi70 %16 minutes 20 seconds35 / 50
128Vb68 %7 minutes 31 seconds34 / 50
129Bhavna68 %8 minutes 1 seconds34 / 50
130Patel chetankumar68 %9 minutes 54 seconds34 / 50
131Gopal68 %10 minutes 20 seconds34 / 50
132જીગર68 %10 minutes 21 seconds34 / 50
133Rupeshbhai68 %11 minutes 17 seconds34 / 50
134V.G.Gal68 %11 minutes 55 seconds34 / 50
135d v patel68 %11 minutes 59 seconds34 / 50
136S Patel68 %14 minutes 27 seconds34 / 50
137Gira68 %14 minutes 41 seconds34 / 50
138Hiral67 %8 minutes 4 seconds33 / 49
139Bhavanaben66 %7 minutes 4 seconds33 / 50
140Imran66 %8 minutes 25 seconds33 / 50
141Ajay66 %8 minutes 26 seconds33 / 50
142Kalpesh66 %9 minutes 13 seconds33 / 50
143D66 %9 minutes 24 seconds33 / 50
144Navin66 %9 minutes 36 seconds33 / 50
145Arvind zala66 %9 minutes 43 seconds33 / 50
146Dimpal66 %9 minutes 50 seconds33 / 50
147Hu66 %9 minutes 51 seconds33 / 50
148f66 %10 minutes 11 seconds33 / 50
149Dasharathsinh66 %10 minutes 38 seconds33 / 50
150Yogendra patel66 %11 minutes 8 seconds33 / 50
151Rvj66 %11 minutes 12 seconds33 / 50
152Vikram66 %12 minutes 54 seconds33 / 50
153Pradip Patel66 %13 minutes 42 seconds33 / 50
154B66 %14 minutes 13 seconds33 / 50
155Haresh66 %14 minutes 18 seconds33 / 50
156Krishna66 %15 minutes 8 seconds33 / 50
157Mustak66 %15 minutes 18 seconds33 / 50
158Pithiya66 %18 minutes 40 seconds33 / 50
159Sb64 %6 minutes 10 seconds32 / 50
160Iop64 %7 minutes 14 seconds32 / 50
161Shital64 %7 minutes 40 seconds32 / 50
162Hir64 %9 minutes 10 seconds32 / 50
163RD64 %9 minutes 11 seconds32 / 50
164Paras J Modi64 %9 minutes 49 seconds32 / 50
165d64 %10 minutes 2 seconds32 / 50
166Rakesh Desai64 %12 minutes 47 seconds32 / 50
167A64 %13 minutes 10 seconds32 / 50
168DV64 %13 minutes 56 seconds32 / 50
169Kalpeshbhai64 %17 minutes 19 seconds32 / 50
170M.P.Patel64 %33 minutes 50 seconds32 / 50
171Sapna chaudhari63 %5 minutes 4 seconds31 / 49
172Vaishali Prajapati63 %9 minutes 31 seconds31 / 49
173Nt62 %9 minutes 45 seconds31 / 50
174JITENDRAKUMAR62 %10 minutes 47 seconds31 / 50
175Xyz62 %11 minutes 30 seconds31 / 50
176Raju62 %11 minutes 33 seconds31 / 50
177Jignesh62 %12 minutes 20 seconds31 / 50
178Asari62 %14 minutes 24 seconds31 / 50
17962 %16 minutes 42 seconds31 / 50
180Amit Patel62 %17 minutes 3 seconds31 / 50
181K K PANCHAL62 %20 minutes 29 seconds31 / 50
182Uttambhai S Patel62 %21 minutes 20 seconds31 / 50
183Bhoomi61 %12 minutes 28 seconds30 / 49
184Tarika60 %4 minutes 54 seconds30 / 50
185Radha60 %8 minutes 1 seconds30 / 50
186m60 %8 minutes 13 seconds30 / 50
187BMZALA60 %8 minutes 24 seconds30 / 50
188Mital60 %9 minutes 7 seconds30 / 50
189Patel Sudhirkumar60 %9 minutes 14 seconds30 / 50
190V60 %9 minutes 38 seconds30 / 50
191Ppp60 %10 minutes 23 seconds30 / 50
192Alpa Naik60 %11 minutes 32 seconds30 / 50
193K B PATEL60 %12 minutes 43 seconds30 / 50
194Het60 %13 minutes 55 seconds30 / 50
195BBP60 %14 minutes 13 seconds30 / 50
196Balvant60 %14 minutes 47 seconds30 / 50
197Shailesh Solanki60 %19 minutes 55 seconds30 / 50
198Kam"esh patel58 %8 minutes 40 seconds29 / 50
199Johnson58 %11 minutes 17 seconds29 / 50
200Patel Chamanbhai Padmabhai58 %11 minutes 19 seconds29 / 50
201J58 %11 minutes 56 seconds29 / 50
202Rajendrakumar Laxmidas Patel58 %13 minutes 18 seconds29 / 50
203Bharatkumar58 %13 minutes 43 seconds29 / 50
204Chetan58 %15 minutes 9 seconds29 / 50
205Gb58 %16 minutes 43 seconds29 / 50
206Kanjibhai58 %17 minutes 44 seconds29 / 50
20756 %6 minutes 8 seconds28 / 50
208Dk56 %7 minutes 18 seconds28 / 50
209Kanchan56 %7 minutes 43 seconds28 / 50
210Jigneshkumar56 %7 minutes 47 seconds28 / 50
211K p56 %7 minutes 53 seconds28 / 50
212Shahin56 %8 minutes 9 seconds28 / 50
213Ronald56 %8 minutes 16 seconds28 / 50
214Shahin vahora56 %8 minutes 47 seconds28 / 50
215Bhav56 %9 minutes 12 seconds28 / 50
216Mehul panchal56 %10 minutes 19 seconds28 / 50
217Deep56 %10 minutes 29 seconds28 / 50
218Reshma56 %10 minutes 43 seconds28 / 50
219Govind56 %10 minutes 57 seconds28 / 50
220Pravin56 %11 minutes 21 seconds28 / 50
221Hfm56 %11 minutes 38 seconds28 / 50
222Gajendra Labana56 %11 minutes 49 seconds28 / 50
223Dinesh56 %11 minutes 54 seconds28 / 50
224Mehul. Patel56 %12 minutes 35 seconds28 / 50
225MFM56 %13 minutes 2 seconds28 / 50
226Manmit56 %13 minutes 25 seconds28 / 50
227Chirag56 %14 minutes 13 seconds28 / 50
228Arunaben56 %14 minutes 18 seconds28 / 50
229BALEVA MANOJBHAI ASHIRVADBAI56 %14 minutes 43 seconds28 / 50
230M A Patel56 %20 minutes 11 seconds28 / 50
231DINESHBHAI GELABHAI SOLANKI56 %20 minutes 48 seconds28 / 50
232Tejashkumar56 %21 minutes 4 seconds28 / 50
233ગોપાલ55 %11 minutes 7 seconds27 / 49
234S54 %7 minutes 26 seconds27 / 50
235Nkpatel54 %7 minutes 35 seconds27 / 50
236Dilip54 %9 minutes 25 seconds27 / 50
237Nimisha54 %10 minutes 7 seconds27 / 50
238Keyur54 %10 minutes 7 seconds27 / 50
239Kamlesh baria54 %10 minutes 40 seconds27 / 50
240Bhavesh54 %11 minutes 1 seconds27 / 50
241M B Patel54 %11 minutes 53 seconds27 / 50
242Nayan54 %12 minutes 10 seconds27 / 50
243djs54 %12 minutes 46 seconds27 / 50
244SHARDABEN CHENABHAI CHAUHAN54 %13 minutes 17 seconds27 / 50
245Narendra b bhagat54 %15 minutes 44 seconds27 / 50
246Patel Ashokkumar kodarbhai54 %21 minutes 15 seconds27 / 50
247yu53 %9 minutes 59 seconds26 / 49
248Nikunj Patel53 %13 minutes 31 seconds26 / 49
249Mahipat52 %9 minutes 37 seconds26 / 50
250Manish52 %12 minutes 6 seconds26 / 50
251Parimel52 %12 minutes 45 seconds26 / 50
252Asfak52 %12 minutes 57 seconds26 / 50
253દિનેશ52 %12 minutes 59 seconds26 / 50
254Raj52 %13 minutes 12 seconds26 / 50
255Taufikhusen52 %13 minutes 50 seconds26 / 50
256પર્વ52 %14 minutes 50 seconds26 / 50
257Dfgg52 %15 minutes 13 seconds26 / 50
258P M P52 %16 minutes 26 seconds26 / 50
259Apexa50 %8 minutes 2 seconds25 / 50
260Kvp50 %9 minutes 40 seconds25 / 50
261Ketan50 %9 minutes 47 seconds25 / 50
262KALPESHKUMAR50 %9 minutes 53 seconds25 / 50
263MITULPATEL50 %10 minutes 20 seconds25 / 50
264K. G. Thakor50 %10 minutes 32 seconds25 / 50
265a.v50 %10 minutes 53 seconds25 / 50
266Ajun50 %12 minutes 48 seconds25 / 50
267Vinod50 %14 minutes 56 seconds25 / 50
268Palak50 %33 minutes 21 seconds25 / 50
269Prince48 %6 minutes 41 seconds24 / 50
270Nitaben48 %8 minutes 49 seconds24 / 50
271Arvindkumar zala48 %8 minutes 56 seconds24 / 50
272A48 %9 minutes 6 seconds24 / 50
273Hetal balar48 %10 minutes 16 seconds24 / 50
274R.d.patel48 %13 minutes 5 seconds24 / 50
275Fulchand patel48 %13 minutes 11 seconds24 / 50
276Hansa48 %19 minutes 56 seconds24 / 50
277Mathur parmar47 %4 minutes 58 seconds23 / 49
278Mathur parmar47 %5 minutes 28 seconds23 / 49
27947 %5 minutes 40 seconds23 / 49
280Vipul46 %6 minutes 24 seconds23 / 50
281Mahendra46 %8 minutes 56 seconds23 / 50
282Neeta Solanki46 %8 minutes 59 seconds23 / 50
283S46 %9 minutes 2 seconds23 / 50
284Jitubhai46 %9 minutes 39 seconds23 / 50
285Lalit bhut46 %10 minutes 24 seconds23 / 50
286Rajusinh46 %10 minutes 35 seconds23 / 50
287Kalpesh prajapati46 %12 minutes 31 seconds23 / 50
288Gamit Hinaben P.46 %13 minutes 17 seconds23 / 50
289Prakash solanki46 %19 minutes 2 seconds23 / 50
290Pp46 %20 minutes 48 seconds23 / 50
291Vinod44 %10 minutes22 / 50
292K44 %11 minutes 17 seconds22 / 50
293Nehaben44 %11 minutes 35 seconds22 / 50
294Rajesh Mandli44 %11 minutes 52 seconds22 / 50
295Sapna chaudhari43 %9 minutes 59 seconds21 / 49
296Milan patel43 %11 minutes 54 seconds21 / 49
297Tj42 %6 minutes 25 seconds21 / 50
298Pragna42 %8 minutes 44 seconds21 / 50
299Ankur Gurjar42 %12 minutes 53 seconds21 / 50
300કટારા યશોધરા બેન ભારતભાઈ40 %6 minutes 24 seconds20 / 50
301Mittal40 %18 minutes 16 seconds20 / 50
302Amit bhatt39 %8 minutes 31 seconds19 / 49
303Suresh38 %7 minutes 45 seconds19 / 50
304Parulben38 %9 minutes 53 seconds19 / 50
305K B38 %13 minutes 19 seconds19 / 50
306Dipika38 %19 minutes 7 seconds19 / 50
307aaa38 %26 minutes 55 seconds19 / 50
308Nk36 %10 minutes 57 seconds18 / 50
309Tina36 %11 minutes 25 seconds18 / 50
310Baria yogesh36 %12 minutes 42 seconds18 / 50
311Meenakshi Verma36 %25 minutes 55 seconds18 / 50
312Patel Ashokkumar kodarbhai36 %30 minutes 11 seconds18 / 50
313Aarzoo patel35 %6 minutes 43 seconds17 / 49
314Mina34 %9 minutes 5 seconds17 / 50
315Kamlesh bhai m bhoya34 %12 minutes 45 seconds17 / 50
316Sudhir34 %13 minutes 24 seconds17 / 50
317Profaina34 %15 minutes 5 seconds17 / 50
318PrajapatiKinjal32 %3 minutes 1 seconds16 / 50
319Patel shanvi rakeshbhai32 %8 minutes 30 seconds16 / 50
320Manish32 %9 minutes 31 seconds16 / 50
321Sumita30 %7 minutes 34 seconds15 / 50
322વાઘેલા પાર્વતી30 %10 minutes 1 seconds15 / 50
323Abdul29 %5 minutes 49 seconds14 / 49
324આશા28 %2 minutes 14 seconds14 / 50
325Sonal28 %8 minutes 42 seconds14 / 50
326bharat khadeliya27 %9 minutes 35 seconds13 / 49
327Jes24 %3 minutes 27 seconds12 / 50
328Aruna24 %4 minutes 29 seconds12 / 50
329બારીયા વર્ષાબેન બાબુભાઈ24 %9 minutes 8 seconds12 / 50
330Girish dabhi24 %21 minutes 35 seconds12 / 50
331રશ્મિ24 %5 hours 16 minutes 7 seconds12 / 50
332Vvvv22 %17 minutes 26 seconds11 / 50
333Vijay rathod22 %17 minutes 59 seconds11 / 50
334dipak18 %8 minutes 32 seconds9 / 49
335R8 %1 hours 1 minutes 47 seconds4 / 50
Plz share this post

Leave a Reply