TET QUIZ No.-23 :- ગણિત ( ધો.6 થી 8)

tet-quiz-no-23-maths

ગુજરાત રાજયની પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષક બનવા માટે ધો.1 થી 5માં ટેટ-1 અને ધો.6 થી 8માં ટેટ-2 ની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. અહીયાં, પરીક્ષા આપતાં પરીક્ષાર્થીઓના જ્ઞાનની ચકાસણી કરવા માટે ક્વિઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. TET QUIZ No.-23 :- ગણિત ( ધો.6 થી 8) tet-quiz-no-23-maths

આ ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ  પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.

આ  ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો.

આ ટેસ્ટ વિશેના અભિપ્રાય અમને કોમેન્ટ કરી જણાવો જેથી અમે વધુ ઉપયોગી ટેસ્ટ બનાવી શકીએ.


શું તમે જાણો છો ?

1. એક તત્ત્વ ઑક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી ઊંચું ગલનબિંદુ ધરાવતું સંયોજન આપે છે. આ સંયોજન પાણીમાં પણ દ્રાવ્ય છે. આ તત્ત્વ …… હોઈ શકે.

(a) કૅલ્શિયમ (b) કાર્બન (c) સિલિકોન (d) આયર્ન

ઉત્તર :- (a) કૅલ્શિયમ

2. ખાદ્યપદાર્થના ડબા પર ટીનનું સ્તર લાગે છે નહિં કે ઝિંકનું, કારણ કે

(a) ઝિંક ટીન કરતા મોંઘી છે. (b) ઝિંક ટીન કરતાં ઊંચું ગલનબિંદુ ધરાવે છે. (c ) ઝિંક ટીન કરતાં વધુ સક્રિય છે. (d) ઝિંક ટીન કરતાં ઓછી સક્રિય છે.

ઉત્તર :- (c ) ઝિંક ટીન કરતાં વધુ સક્રિય છે.

3. ઇથેન અણુનું આણ્વીય સૂત્ર C2H6 છે, તેમાં _______

(a) 6 સહસંયોજક બંધ છે. (b) 7 સહસંયોજક બંધ છે. (c) 8 સહસંયોજક બંધ છે.  (d) 9 સહસંયોજક બંધ છે.

ઉત્તર : (b) 7 સહસંયોજક બંધ છે.

4. બ્યુટેનોન ચાર કાર્બન ધરાવતું સંયોજન છે, જેમાં ક્રિયાશીલ સમૂહ _____

(a) કાર્બોક્સિલિક ઍસિડ (b) આલ્ડિહાઇડ (c) કીટોન (d) આલ્કોહોલ

ઉત્તર : (c) કીટોન

5. ખોરાક રાંધતી વખતે, જો વાસણનાં તળિયાં બહારથી કાળાં થઈ રહ્યાં હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે _____

(a) ખોરાક સંપૂર્ણ રંધાયો નથી. (b) બળતણનું સંપૂર્ણ દહન થયું નથી. (c) બળતણ ભીનું છે. (d) બળતણ સંપૂર્ણ રીતે દહન પામી રહ્યું છે.

ઉત્તર : (b) બળતણનું સંપૂર્ણ દહન થયું નથી.


♦ Instructions ♦

♦ Total number of questions :- 20

♦ Total number of marks :- 20

♦ Test Language :- Gujarati

♦ Each question carries 1 mark with no negative marks

♦ Do not refresh the page

♦ All The Best

વોટસએપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

TET QUIZ No.-23 :- ગણિત ( ધો.6 થી 8)

48

TET QUIZ No.-23 :- ગણિત ( ધો.6 થી 8)

TET QUIZ No.-23 :-

ગણિત ( ધો.6 થી 8)

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 20

માતા અને બે પુત્રીઓની હાલની ઉંમરનો સરવાળો 65 વર્ષ છે. x વર્ષ પછી આ ત્રણેની ઉંમરનો સરવાળો ……. થાય.

2 / 20

એક ખૂણાનું માપ તેના કોટિકોણના માપથી આઠ ગણું છે, તો તે ખૂણાનું માપ __________ છે.

3 / 20

અવલોકનો 3/7, 5/9, 4/7, 4/9 નો મધ્યક __________ છે.

4 / 20

.......... ને 2, 3, 4 અને 11 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય.

5 / 20

લંબચોરસ ABCD માં AB = 5 સેમી અને BC = 12 સેમી હોય, તો BD = ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌________ સેમી .

6 / 20

∆ ABC માં AD અને BE વેધ છે. જો AD = 6 સેમી, BE = 9 સેમી અને BC = 15 સેમી હોય તો AC શોધો.

7 / 20

x અને y વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. જો x = 20 હોય, તો y = 600 છે. જો x = 400 હોય, તો y =

8 / 20

258734 સંખ્યામાં 8 અને 7ની સ્થાનકિંમતોનો તફાવત ........... છે.

9 / 20

એક અંકની પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી એક સંખ્યા પસંદ કરતાં તે યુગ્મ હોવાની સંભાવના કેટલી?

10 / 20

1 મિલિયન = ........... લાખ

11 / 20

વર્તુળના બે ભિન્ન બિંદુઓને જોડતાં રેખાખંડને ‌‌વર્તુળની ‌‌_______ કહે છે.

12 / 20

4 સેમી લંબાઈના ઘનના ઘનફળ કરતાં 6 સેમી લંબાઈના ઘનનું ઘનફળ ........... ઘન સેમી વધારે છે.

13 / 20

બે ખૂણા અભિકોણ છે અને કોટિકોણ છે, તો આ દરેક ખૂણાનું માપ ........ હોય.

14 / 20

એક ચોરસના વિકર્ણની લંબાઇ 12 સેમી છે, તો તેનુ ક્ષેત્રફળ કેટલુ થાય?

15 / 20

∆ABCમાં AB = 6 સેમી અને BC = 7 સેમી, તો બાજુ ACનું માપ .......... કરતાં ઓછું હોય.

16 / 20

..........નું અરીસામાં પ્રતિબિંબ ઊલટું દેખાય છે.

17 / 20

98ને નાનામાં નાની સંખ્યા ...... વડે ભાગતાં ભાગાકાર પૂર્ણવર્ગ બને.

18 / 20

16 મીટર લંબાઈ અને 96 મી² ક્ષેત્રફળવાળા લંબચોરસની પહોળાઈ ........ મીટર હોય.

19 / 20

₹ 10 ના સિક્કાની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર A = _________ થાય.

20 / 20

₹ 5000નું 2 વર્ષનું 8 % લેખે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ એ સાદા વ્યાજ ........ હોય.

Your score is

Please share your scores in your social media group.

Facebook Twitter
0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે  ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

Pos.NameScoreDurationPoints
1Pk100 %1 minutes 12 seconds18 / 18
2Pooja100 %2 minutes 3 seconds18 / 18
3Parth100 %6 minutes 36 seconds18 / 18
4Rk94 %1 minutes 57 seconds17 / 18
5Bhargav94 %2 minutes 54 seconds17 / 18
6Rupal94 %8 minutes 45 seconds17 / 18
7Atul gohil94 %9 minutes 46 seconds17 / 18
8Pk94 %15 minutes 11 seconds17 / 18
9S83 %1 minutes 54 seconds15 / 18
10Daxa83 %12 minutes 14 seconds15 / 18
11Mohammadarif83 %12 minutes 15 seconds15 / 18
12khushbu80 %11 minutes 7 seconds16 / 20
13Sumit myatra78 %5 minutes 52 seconds14 / 18
14D m g78 %11 minutes 32 seconds14 / 18
15Tv78 %11 minutes 43 seconds14 / 18
16Nilesh75 %7 minutes 16 seconds15 / 20
17Manjit75 %9 minutes 39 seconds15 / 20
18Bhumi75 %12 minutes 48 seconds15 / 20
19Mehul72 %15 minutes 42 seconds13 / 18
20Prp67 %12 minutes 6 seconds12 / 18
21Anil67 %13 minutes 4 seconds12 / 18
22A67 %17 minutes 27 seconds12 / 18
23Sunehra67 %18 minutes 31 seconds12 / 18
24P67 %27 minutes 34 seconds12 / 18
25Pooja67 %30 minutes 33 seconds12 / 18
26Himani61 %7 minutes 20 seconds11 / 18
27Rita61 %11 minutes 6 seconds11 / 18
28Rashmi61 %12 minutes 38 seconds11 / 18
29Ronak61 %16 minutes 43 seconds11 / 18
30Hitesh Rathod56 %27 minutes 18 seconds10 / 18
31Rj50 %6 minutes 54 seconds10 / 20
32Bina50 %7 minutes 5 seconds10 / 20
33Paresh50 %8 minutes 46 seconds9 / 18
34K50 %10 minutes 50 seconds10 / 20
35Kirtikumar50 %11 minutes 27 seconds9 / 18
36Swati patel50 %15 minutes 8 seconds9 / 18
37Mugdha50 %21 minutes 22 seconds9 / 18
38Javed44 %6 minutes 4 seconds8 / 18
39Dakshesh44 %14 minutes 54 seconds8 / 18
40A39 %7 minutes 5 seconds7 / 18
41Shah39 %7 minutes 58 seconds7 / 18
42Sahistaben33 %2 minutes 22 seconds6 / 18
43Vijayta33 %14 minutes 32 seconds6 / 18
44Raj28 %6 minutes 1 seconds5 / 18
456628 %8 minutes 19 seconds5 / 18
46Kalyani28 %12 minutes 38 seconds5 / 18
47Rekha17 %3 minutes 31 seconds3 / 18
48A17 %12 minutes 26 seconds3 / 18

 

Plz share this post

Leave a Reply