TET QUIZ No.-24 :- ગણિત ( ધો.6 થી 8)

tet-quiz-no-24-maths

ગુજરાત રાજયની પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષક બનવા માટે ધો.1 થી 5માં ટેટ-1 અને ધો.6 થી 8માં ટેટ-2 ની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. અહીયાં, પરીક્ષા આપતાં પરીક્ષાર્થીઓના જ્ઞાનની ચકાસણી કરવા માટે ક્વિઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. TET QUIZ No.-24 :- ગણિત ( ધો.6 થી 8) tet-quiz-no-24-maths

આ ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ  પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.

આ  ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો.

આ ટેસ્ટ વિશેના અભિપ્રાય અમને કોમેન્ટ કરી જણાવો જેથી અમે વધુ ઉપયોગી ટેસ્ટ બનાવી શકીએ.


શું તમે જાણો છો ?

પ્ર.- 1 મનુષ્યમાં મૂત્રપિંડ એ ‌‌‌‌‌‌—– સાથે સંકળાયેલા એક તંત્રનો ભાગ છે.

ઉત્તર :- (a) ઉત્સર્જન

પ્ર.- 2 વનસ્પતિઓમાં જલવાહક —– માટે જવાબદાર છે.

ઉત્તર :- (b) પાણીના વહન

પ્ર.- 3 સ્વયંપોષી માટે —– આવશ્યક છે.

ઉત્તર :- (d) આપેલ તમામ

પ્ર.- 4 —– માં પાયરુવેટના વિઘટન થવાથી કાર્બન ડાયોકસાઇડ,પાણી અને ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉત્તર :- (b) કણાભસૂત્રો


♦ Instructions ♦

♦ Total number of questions :- 20

♦ Total number of marks :- 20

♦ Test Language :- Gujarati

♦ Each question carries 1 mark with no negative marks

♦ Do not refresh the page

♦ All The Best

વોટસએપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

TET QUIZ No.-24 :- ગણિત ( ધો.6 થી 8)

44

TET QUIZ No.-24 :- ગણિત ( ધો.6 થી 8)

TET QUIZ No.-24 :-

ગણિત ( ધો.6 થી 8)

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 20

એક ચોરસની પરિમિતિ 64 સેમી છે, તો તેનુ ક્ષેત્રફળ કેટલુ થાય?

2 / 20

એક નળાકારના પાયાનો પરિઘ 88 સેમી છે, તો તેનો વ્યાસ ............ સેમી હોય.

3 / 20

બરાબર ચીપેલાં 52 પત્તાંના ઢગમાંથી એક પત્તુ પસંદ કરતાં તે બાદશાહ હોય તેની સંભાવના _______ છે.

4 / 20

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનો આધાર 6 સેમી અને ઊંચાઈ 5 સેમી છે, તો તેનું ક્ષેત્રફળ = ........ સેમી²

5 / 20

57x8માં xની જગ્યાએ અંક .......... મૂકતાં સંખ્યાને 3 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય.

6 / 20

પ્રથમ પાંચ વિભાજ્ય પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની સરાસરી (મધ્યક) ........... છે.

7 / 20

બાજુઓનાં માપ (સેમીમાં) ___________ હોય તેવા ત્રિકોણની રચના કરવી શક્ય નથી.

8 / 20

વર્તુળનુ ચાપ અને તેના અંત્યબિંદુઓને કેંદ્વ સાથે જોડતી બે ત્રિજયાઓ વચ્ચેના ભાગને _____ કહે છે.

9 / 20

∆ ABC માં ∠A :∠B :∠ C = 2 : 3 : 4 હોય, તો m∠C =___________.

10 / 20

પિતા અને પુત્રની હાલની ઉંમરનો સરવાળો 60 વર્ષ છે. x વર્ષ પછી બંનેની ઉંમરનો સરવાળો …….. થાય.

11 / 20

એક અર્ધગોળાનો વ્યાસ 42 સેમી છે, તો તેનું ઘનફળ ___________ સેમી³ થાય .

12 / 20

નિયમિત અષ્ટકોણમાં સામસામેનાં ચાર શિરોબિંદુઓ જોડતાં ........... બને છે.

13 / 20

1 લાખ = ........... સો

14 / 20

∆ ABC માં AB = 9.3 સેમી અને BC = 8.5 સેમી હોય, તો AC ની લંબાઈ __________ સેમી ન હોઈ શકે.

15 / 20

162 અને 172ની વચ્ચે કુલ ........ સંખ્યાઓ છે.

16 / 20

ગત વર્ષનો વરસાદ 120 મિમી હતો તે આ વર્ષે 90 મિમી પડ્યો, તો વરસાદમાં ......... %ની ઘટ થઈ.

17 / 20

રોમન સંખ્યાલેખનમાં કુલ ………. સંકેતોનો ઉપયોગ થાય છે.

18 / 20

..........નું અરીસામાં પ્રતિબિંબ મૂળ અક્ષર જેવું જ દેખાય છે.

19 / 20

x અને y સમપ્રમાણમાં છે. જો x = 20 હોય, તો y = 25 છે. જો x = 32 હોય, તો y = .........

20 / 20

જે ચતુષ્કોણના વિકર્ણો કાટખૂણે છેદે પરંતુ દુભાગે નહીં તે ___________ છે.

Your score is

Please share your scores in your social media group.

Facebook Twitter
0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે  ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

Pos.NameScoreDurationPoints
1પરમાર ગોપાલ95 %1 minutes 42 seconds19 / 20
2khushbu90 %4 minutes 59 seconds18 / 20
3L90 %8 minutes 9 seconds18 / 20
4khushbu85 %3 minutes 36 seconds17 / 20
5Kamleshkumar85 %12 minutes 47 seconds17 / 20
6Arif85 %16 minutes 21 seconds17 / 20
7Virali80 %6 minutes 25 seconds16 / 20
8H80 %13 minutes 32 seconds16 / 20
9Mehul80 %15 minutes 11 seconds16 / 20
10khushbu75 %14 minutes 55 seconds15 / 20
11Sunehra75 %15 minutes 14 seconds15 / 20
12Prp70 %10 minutes 56 seconds14 / 20
13Minal Gadariya65 %11 minutes 17 seconds13 / 20
14Rutva65 %12 minutes 21 seconds13 / 20
15A60 %8 minutes 8 seconds12 / 20
16Balbhadra60 %10 minutes 37 seconds12 / 20
17K60 %12 minutes 27 seconds12 / 20
18Chaudhary hitesh60 %13 minutes 37 seconds12 / 20
19Alpesh60 %16 minutes 30 seconds12 / 20
20P55 %8 minutes 48 seconds11 / 20
21Dd55 %30 minutes 32 seconds11 / 20
22Shailesh50 %2 minutes 14 seconds10 / 20
23Daksh50 %4 minutes 20 seconds10 / 20
24Jay50 %7 minutes 49 seconds10 / 20
25Hitesh rathod50 %21 minutes 22 seconds9 / 18
26N45 %19 minutes 10 seconds9 / 20
27Kaushik40 %1 minutes 1 seconds8 / 20
28Girish40 %2 minutes 4 seconds8 / 20
29Hardik Parmar40 %2 minutes 42 seconds8 / 20
30Rj40 %3 minutes 23 seconds8 / 20
31Rekha40 %4 minutes 9 seconds8 / 20
32Jay40 %6 minutes 9 seconds8 / 20
33પરમાર ગોપાલ35 %3 minutes 35 seconds7 / 20
34Nilesh35 %5 minutes 56 seconds7 / 20
35Paresh35 %6 minutes 16 seconds7 / 20
36Swatipatel2135 %15 minutes7 / 20
37T30 %55 seconds6 / 20
38Ami chauhan25 %2 minutes 45 seconds5 / 20
39Haji25 %4 minutes 26 seconds5 / 20
40Mina25 %9 minutes 32 seconds5 / 20
41Ghanchi Inushbhai20 %8 minutes 26 seconds4 / 20
42Sahistaben15 %1 minutes 14 seconds3 / 20
43Ashok15 %1 minutes 43 seconds3 / 20
44Pritiben10 %5 minutes 16 seconds2 / 20

 

Plz share this post

Leave a Reply