TET QUIZ No.-34 :- વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8)

tet quiz no.34 science

TET QUIZ No.-34 :- વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8) tet quiz no.34 science

આ ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ  પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.

આ  ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો.

આ ટેસ્ટ વિશેના અભિપ્રાય અમને કોમેન્ટ કરી જણાવો જેથી અમે વધુ ઉપયોગી ટેસ્ટ બનાવી શકીએ.

♦ Instructions ♦

♦ Total number of questions :- 25

♦ Total number of marks :- 25

♦ Test Language :- Gujarati

♦ Each question carries 1 mark with no negative marks

♦ Do not refresh the page

♦ All The Best

વોટસએપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

TET QUIZ No.-34 :-  વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8)

66

TET QUIZ No.-34 :- વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8)

TET QUIZ No.-34 :-

 વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8)

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 25

નીચે પૈકી ક્યા બળતણનું કેલરી મૂલ્ય 45,000 KJ/Kg છે ?

2 / 25

ફુપ્ફુસીય શિરા શામાં ખૂલે છે ?

3 / 25

પદાર્થ પોતાના જડત્વના ગુણધર્મને લીધે........

4 / 25

પદાર્થની ગતિની વિરુદ્ગ દિશામાં બળ લગાડતાં તેની ગતિની અવસ્થા પર શી અસર થાય છે ?

5 / 25

ધ્વનિની કઇ લાક્ષણિકતા વડે પુરૂષ અને સ્ત્રીના અવાજને જુદો તારવી શકાય છે ?

6 / 25

જઠરમાં શાનું અંશત: પાચન થાય છે ?

7 / 25

કઇ કોષીય અંગિકા આદિકોષકેંદ્રી કોષ અને સુકોષકેંદ્રી કોષ બંનેમાં જોવા મળે છે ?

8 / 25

દેડકાનાં પ્રજનન માટે ક્યો વિકલ્પ સાચો છે ?

9 / 25

નીચેનામાંથી કયું વિદ્યુતદ્રાવણ નથી?

10 / 25

નીચે પૈકી ક્યા માનવસર્જિત રેસા કુદરતી કાચા માલના ઉપયોગ વગર સૌપ્રથમ બનાવામાં આવ્યા ?

11 / 25

સામાન્ય રીતે અધાતુના ઓક્સાઇડ કઇ પ્રકૃતિ ધરાવે છે ?

12 / 25

ક્યા પ્રકારનાં સાધનોમાં હંમેશા આભાસી, ચત્તું અને નાનું જ પ્રતિબિંબ મળે છે ?

13 / 25

ફૂગ સૃષ્ટિના સજીવો માટે કયું વિધાન ખોટું છે ?

14 / 25

નીચેનામાંથી કયાં બળ એ સંપર્ક બળ છે ?

(i) ઘર્ષણ બળ (ii) ગુરૂત્વાકર્ષણ બળ (iii) ચુબંકીય બળ (iv) સ્નાયુબળ

15 / 25

લાઇકેન એ ક્યા બે સજીવો વચ્ચેનું સહજીવન છે ?

16 / 25

નીચેના પૈકી કઇ ગ્રંથિ માત્ર અને માત્ર અંત:સ્ત્રાવી ગ્રંથિ છે ?

17 / 25

ક્યા ગ્રહને ચંદ્રની માફક કળાઓ હોય છે ?

18 / 25

એકબીજાની સાથે 60 કોણ બનાવે તે રીતે ગોઠવેલા બે સમતલ અરીસા વચ્ચે કોઇ વસ્તુ મૂકતાં તેનાં કેટલાં પ્રતિબિંબ જોવા મળે ?

19 / 25

ક્યા ઉપકરણમાં ઉતપન્ન થતી ઉષ્મા અનિચ્છ્નીય છે ?

20 / 25

નીચેનાં પૈકી કયું પ્રાણી ધ્રુવીય પ્રદેશમાં જોવા મળતું નથી ?

21 / 25

શ્વાસ દરમિયાન થતા ફેરફાર પૈકી ક્યું વિધાન ખોટું છે ?

22 / 25

ધ ક્યોટૉ પ્રોટૉકૉલ શું ઘટાડવા માટેનો કરાર છે ?

23 / 25

લૅબોરેટરી થરમોમિટર પર તાપમાન દર્શાવતા આંક ક્યાંથી ક્યા સુધીના હોય છે ?

24 / 25

ડોક અને શીર્ષના જોડાણ આગળ બનતો સાંધો ક્યા પ્રકારનો છે ?

25 / 25

વનસ્પતિ દ્રારા ઉત્તેજનાને અપાતો પ્રતિચાર નીચેનામાંથી ક્યો સાચો નથી ?

Your score is

Please share your scores in your social media group.

Facebook Twitter
0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે  ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

Pos.NameScoreDurationPoints
1Bhavesh100 %2 minutes 7 seconds25 / 25
2Gul92 %2 minutes 31 seconds23 / 25
3Pathan92 %2 minutes 33 seconds23 / 25
4Naiya92 %2 minutes 47 seconds23 / 25
5Payal88 %2 minutes 23 seconds22 / 25
6Rinkal88 %3 minutes 56 seconds22 / 25
7S84 %3 minutes 1 seconds21 / 25
8Pthan84 %6 minutes 32 seconds21 / 25
9Vipul80 %5 minutes 46 seconds20 / 25
10H80 %6 minutes 12 seconds20 / 25
11Vhh76 %2 minutes 56 seconds19 / 25
12Vipul72 %4 minutes 12 seconds18 / 25
13Sumit myatra68 %4 minutes 33 seconds17 / 25
14Raval Rachna68 %7 minutes 36 seconds17 / 25
15Gopi ben64 %2 minutes 2 seconds16 / 25
16Himani64 %3 minutes 7 seconds16 / 25
17Baba64 %5 minutes 9 seconds16 / 25
18Yk64 %7 minutes 23 seconds16 / 25
19Xyz64 %7 minutes 33 seconds16 / 25
20Nisha60 %3 minutes 37 seconds15 / 25
21Rutva60 %5 minutes 50 seconds15 / 25
22Hetal60 %5 minutes 57 seconds15 / 25
23Virali60 %7 minutes 37 seconds15 / 25
24T60 %12 minutes 8 seconds15 / 25
25Payal56 %6 minutes 35 seconds14 / 25
26Mohammadarif56 %11 minutes 26 seconds14 / 25
27Manjit56 %12 minutes 3 seconds14 / 25
28R52 %5 minutes 59 seconds13 / 25
29Rinkal52 %8 minutes 11 seconds13 / 25
30Bvt52 %9 minutes 24 seconds13 / 25
31Hiral48 %4 minutes 35 seconds12 / 25
32Any48 %4 minutes 39 seconds12 / 25
33Mehul48 %5 minutes 18 seconds12 / 25
34Nikita48 %5 minutes 28 seconds12 / 25
35Nilesh48 %5 minutes 57 seconds12 / 25
36Fgu48 %6 minutes12 / 25
37Tafsira48 %12 minutes 33 seconds12 / 25
38Trivedi44 %4 minutes 23 seconds11 / 25
39J44 %5 minutes 8 seconds11 / 25
40Mukesh44 %16 minutes 8 seconds11 / 25
41Patel bhavesh40 %5 minutes 32 seconds10 / 25
42Smita40 %6 minutes 39 seconds10 / 25
43Kitu40 %7 minutes 6 seconds10 / 25
44H40 %13 minutes10 / 25
45Nisarg40 %27 minutes 2 seconds10 / 25
46Shaikh36 %6 minutes 51 seconds9 / 25
47Mansur pathan36 %6 minutes 57 seconds9 / 25
48G.m.patil36 %21 minutes 8 seconds9 / 25
49Sanjay32 %2 minutes 45 seconds8 / 25
50Naiya32 %3 minutes 54 seconds8 / 25
51Raksha32 %5 minutes 55 seconds8 / 25
52Roshan28 %1 minutes 58 seconds7 / 25
53Hggh28 %2 minutes 43 seconds7 / 25
54Dixa28 %5 minutes 36 seconds7 / 25
55Ajay Kumar24 %2 minutes 17 seconds6 / 25
56Shaikh24 %4 minutes 30 seconds6 / 25
57Ggf24 %4 minutes 55 seconds6 / 25
58Tanmay20 %1 minutes 53 seconds5 / 25
59Nisha20 %2 minutes 10 seconds5 / 25
60Raya20 %2 minutes 43 seconds5 / 25
61Jah20 %3 minutes 48 seconds5 / 25
62Khushbu20 %16 minutes 36 seconds5 / 25
63Jagadish16 %2 minutes 20 seconds4 / 25
64J12 %2 minutes 8 seconds3 / 25
65Trusha0 %2 minutes 58 seconds0 / 25
66Abc0 %4 minutes 40 seconds0 / 25

 

Plz share this post

Leave a Reply