TET QUIZ No.-35 :- વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8)

tet quiz no.35 science

TET QUIZ No.-35 :- વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8) tet quiz no.35 science

આ ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ  પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.

આ  ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો.

આ ટેસ્ટ વિશેના અભિપ્રાય અમને કોમેન્ટ કરી જણાવો જેથી અમે વધુ ઉપયોગી ટેસ્ટ બનાવી શકીએ.

♦ Instructions ♦

♦ Total number of questions :- 25

♦ Total number of marks :- 25

♦ Test Language :- Gujarati

♦ Each question carries 1 mark with no negative marks

♦ Do not refresh the page

♦ All The Best

વોટસએપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

TET QUIZ No.-35 :-  વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8)

53

TET QUIZ No.-35 :- વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8)

TET QUIZ No.-34 :-

 વિજ્ઞાન ( ધો.6 થી 8)

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 25

નીચેના પૈકી ક્યો વાયુપ્રદૂષક નથી છ્તાં ગ્રીનહાઉસ અસર સર્જવા માટે મુખ્ય છે ?

2 / 25

બહિગોર્ળ લેંસમાં વસ્તુનું કેવા પ્રકારનું પ્રતિંબિબ મળે નહી ?

3 / 25

પુષ્પનો ક્યો ભાગ પરાગનયન માટે કીટકોને આકર્ષવાનુ કાર્ય કરે છે ?

4 / 25

અપાચિત ખોરાકમાંથી પાણીનું શોષણ મુખ્યત્વે ....... માં થાય છે.

5 / 25

નીચે આપેલા કોષો પૈકી કેટલા સુકોષકેન્દ્રી કોષો છે ?

બૅક્ટેરિયા, રક્તકણ, ડુંગળીનો કોષ, અમીબા, શાહમૃગનું ઈંડું, નીલહરિત લીલ, સ્નાયુકોષ, રીહોના પર્ણનો કોષ

6 / 25

હડકવાની રસી કોણે શોધી હતી ?

7 / 25

લાલ અળસિયાંની મદદથી બનાવેલા ખાતરને શું કહે છે ?

8 / 25

IVF નો અર્થ શો છે ?

9 / 25

વિદ્યુત પ્રૂથકરણની પ્રકિયામાં કઇ ઊર્જા પાણીનું વિઘટન તેના ઘટક તત્વોમાં કરે છે ?

10 / 25

નીચેનાં પૈકી કઇ વનસ્પતિનાં પુષ્પો એકલિંગી હોય છે ?

11 / 25

કોને બ્લૂ વિટ્રિઓલ કહેવામાં આવે છે ?

12 / 25

નીચેનામાંથી કયો બેઇઝ નથી?

13 / 25

સામાન્ય રીતે અધાતુઓ વિદ્યુતના અવાહક હોય છે. નીચેના પૈકી કયું વિદ્યુતનું સુવાહક છે ?

14 / 25

એક પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2,8,7  છે. તો નીચેના પૈકી કયા તત્વ સાથે તે રાસાયણિક રીતે સમાનતા ધરાવતું હશે?

15 / 25

Adam's apple તરીકે ઓળખાતો ભાગ ક્યો છે ?

16 / 25

શિરા વિશેનું ક્યું વિધાન ખોટું છે ?

17 / 25

નીચેના પૈકી ક્યું વિધાન ખોટું છે ?

18 / 25

કોષીય શ્વસનમાં ઓક્સિજનના ઉપયોગથી ક્યા પદાર્થનું વિઘટન થઇ કાર્બન ડાયોકસાઇડ, પાણી અને શકિત મુકત થાય છે ?

19 / 25

બૉલબેરિંગ ...

20 / 25

વ્યાધનો તારો ક્યા નક્ષત્રની નજીક છે ?

21 / 25

સમતલ અરીસાની સામે 20 cm અંતરે મૂકેલી વસ્તુનું પ્રતિબિંબ અરીસાની પાછ્ળ અરીસાથી કેટલા અંતરે મળે ?

22 / 25

બળની માત્રાને ......... વડે દર્શાવાય છે.

23 / 25

સામાન્ય રીતે ધાતુના ઓક્સાઇડ કઇ પ્રક્રૂતિ ધરાવે છે ?

24 / 25

બંધ ઓરડામાં કોલસા સળગાવતાં ક્યો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે ?

25 / 25

ક્લિનિકલ થરમોમિટર કેટલા ગાળાનું તાપમાન માપી શકે છે ?

Your score is

Please share your scores in your social media group.

Facebook Twitter
0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે  ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

Pos.NameScoreDurationPoints
1Vency Patel100 %1 minutes 21 seconds25 / 25
2S100 %2 minutes 50 seconds25 / 25
3Sumit96 %2 minutes 22 seconds24 / 25
4Vishal rami92 %1 minutes 52 seconds23 / 25
5Vatsal92 %2 minutes 24 seconds23 / 25
6Shivani88 %58 seconds22 / 25
7Vishal88 %5 minutes 32 seconds22 / 25
8Shivu84 %1 minutes 39 seconds21 / 25
9Jay80 %5 minutes 50 seconds20 / 25
10Purvi80 %9 minutes 36 seconds20 / 25
11Sattu kathi80 %11 minutes 24 seconds20 / 25
12R V76 %2 minutes 37 seconds19 / 25
13Trivedi76 %3 minutes 15 seconds19 / 25
14Nidhi76 %10 minutes 37 seconds19 / 25
15Rutva72 %5 minutes 10 seconds18 / 25
16Mohammadarif72 %12 minutes 38 seconds18 / 25
17Prp68 %5 minutes 16 seconds17 / 25
18Snehal prajapati68 %5 minutes 57 seconds17 / 25
19Rinkal pandya68 %8 minutes 21 seconds17 / 25
20Virali68 %30 minutes17 / 25
21Nita64 %5 minutes 45 seconds16 / 25
22Manjit64 %6 minutes 56 seconds16 / 25
23Anu60 %6 minutes 41 seconds15 / 25
24Payal60 %17 minutes 1 seconds15 / 25
25Mehul56 %4 minutes 35 seconds14 / 25
26Sumit myatra56 %5 minutes 6 seconds14 / 25
27Srushti56 %6 minutes 37 seconds14 / 25
28Chhaya56 %7 minutes 1 seconds14 / 25
29Maheshkumar56 %10 minutes 7 seconds14 / 25
30Nayna52 %5 minutes 58 seconds13 / 25
31Niki52 %8 minutes 29 seconds13 / 25
32Prachina52 %10 minutes 28 seconds13 / 25
33Good48 %3 minutes 51 seconds12 / 25
34Tv48 %6 minutes 4 seconds12 / 25
35Nilesh48 %6 minutes 17 seconds12 / 25
36Himani40 %2 minutes 35 seconds10 / 25
37Javed40 %3 minutes 38 seconds10 / 25
38Ad40 %8 minutes 14 seconds10 / 25
39Patel40 %10 minutes 33 seconds10 / 25
40Pragna36 %4 minutes 43 seconds9 / 25
41Yk36 %6 minutes 3 seconds9 / 25
42Imran36 %6 minutes 54 seconds9 / 25
43Prakash28 %1 minutes 55 seconds7 / 25
44Tanmay28 %2 minutes 9 seconds7 / 25
45Sahistaben28 %3 minutes 6 seconds7 / 25
46Shivani28 %5 minutes 57 seconds7 / 25
47N. R24 %1 minutes 5 seconds6 / 25
48bhoomi24 %2 minutes 24 seconds6 / 25
49Hardik Parmar24 %3 minutes 54 seconds6 / 25
50Swatipatel2124 %5 minutes 42 seconds6 / 25
51Dix24 %8 minutes 30 seconds6 / 25
52Sanjay16 %5 minutes 1 seconds4 / 25
53Suhani12 %53 seconds3 / 25

 

Plz share this post

Leave a Reply