ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો.( STD 12 SCIENCE TEXTBOOK GSEB )

std 12 science textbook

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ,ગાંધીનગર ના અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો ( STD 12 SCIENCE TEXTBOOK ) ડાઉનલોડ કરી શકશો.

ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળની સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૬૯ની ૨૧મી ઓક્ટોબરના રોજ કરવામાં આવી હતી. મંડળે પોતાનું મુખ્ય લક્ષ્ય, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળાં પાઠયપુસ્તકોનું પ્રકાશન કરી તથા ગુજરાતના વિઘાર્થીઓને વાજબી કિંમતે એ સુલભ બનાવીને, પાર પાડયું છે.

મંડળ તરફથી ધોરણ 1 થી ૧૨નાં ગુજરાતી માધ્યમનાં પાઠયપુસ્તકો પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. તદુપરાંત હિન્દી, અંગ્રેજી, મરાઠી, સિન્ધી, ઉર્દૂ, સંસ્‍કૃત અને તમિલ ભાષામાં પણ પાઠયપુસ્તકોનું પ્રકાશન કરવામાં આવે છે.

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમા રસાયણવિજ્ઞાન,ભૌતિકવિજ્ઞાન,જીવવિજ્ઞાન અને ગણિત ના પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

નમુનારૂપ પ્રશ્નો ( EXEMPLAR) અને Lab Manual  (પ્રયોગશાળા માર્ગદરશિકા)

ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

 

પ્રાયોગિક નોંધપોથી ( જર્નલ ) ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

 


ધોરણ 12 (વિજ્ઞાન પ્રવાહ) તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો અને સોલ્યુશન (વર્ષ 2020-21)

 


ધો.૧૨ વિજ્ઞાનપ્રવાહના તમામ વિષયોની આદર્શ પ્રશ્નબેંંક – જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી,વલસાડ દ્વારા નિર્મિત

Plz share this post

Leave a Reply