ધોરણ 6 થી 8 ની ઘટાડેલ અભ્યાસક્રમ મુજબની ગણિત અને વિજ્ઞાનની નવી TEXTBOOK

Std 6 to 8 New Textbook 2023

COVID-19 રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને, વિદ્યાર્થીઓ પર અભ્યાસક્રમનો ભાર ઓછો કરવો હિતાવહ છે. Std 6 to 8 New Textbook 2023 નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020, સામગ્રીનો ભાર ઘટાડવા અને સર્જનાત્મક માનસિકતા સાથે પ્રાયોગિક શિક્ષણની તકો પૂરી પાડવા પર પણ ભાર મૂકે છે. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં, NCERT એ તમામ વર્ગોમાં પાઠ્યપુસ્તકોને  તર્કસંગત બનાવવાની કવાયત હાથ ધરી છે. આ કવાયતમાં NCERT દ્વારા પહેલાથી જ તમામ વર્ગોમાં વિકસિત શીખવાના પરિણામોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા છે.

પાઠ્યપુસ્તકોની સામગ્રીને નીચેની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને તર્કસંગત બનાવવામાં આવી છે:

⇒ સમાન વર્ગમાં અન્ય વિષય વિસ્તારોમાં સમાવિષ્ટ સમાન સામગ્રી સાથે ઓવરલેપિંગ

⇒ સમાન વિષયમાં નીચલા અથવા ઉચ્ચ વર્ગમાં સમાવિષ્ટ સમાન સામગ્રી

⇒ મુશ્કેલી સ્તર

⇒ સામગ્રી, જે શિક્ષકોના વધુ હસ્તક્ષેપ વિના વિદ્યાર્થીઓ માટે સરળતાથી સુલભ છે અને બાળકો દ્વારા સ્વ-શિક્ષણ અથવા પીઅર-લર્નિંગ દ્વારા શીખી શકાય છે.

⇒ સામગ્રી, જે વર્તમાન સંદર્ભમાં અપ્રસ્તુત છે.

Std 6 to 8 New Textbook 2023

વર્ષ 2023 થી NCERT, નવી દિલ્હીએ પોતાના પાઠયપુસ્તક્ની સંવર્ધિત આવૃતિ તૈયાર કરી છે. આ અનુસંધાને GCERT, ગાંધીનગરે પણ ગુજરાતી અનુવાદની સંવર્ધિત આવૃતિ તૈયાર કરી છે.

ધોરણ 8 ગણિત નવી TEXTBOOK : CLICK HERE

ધોરણ 8 વિજ્ઞાન નવી TEXTBOOK : CLICK HERE

ધોરણ 7 ગણિત નવી TEXTBOOK : CLICK HERE

ધોરણ 7 વિજ્ઞાન નવી TEXTBOOK : CLICK HERE

ધોરણ 6 વિજ્ઞાન નવી TEXTBOOK : CLICK HERE


ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાત  શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ ,ગાંધીનગર ના અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 1 થી 8 ના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો( STD 1 to 8 TEXTBOOK GCERT ) ડાઉનલોડ કરી શકશો.

ધોરણ 1 થી 8 ના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો.


ધો. 6 થી 8 સ્વાધ્યાય પોથી Std 6 to 8 Swadhyay Pothi


જયારે વિદ્યાર્થી નવા શૈક્ષણિક વર્ષમાં આવે છે ત્યારે તેમના આગળના શૈક્ષણિક વર્ષના પ્રારંભે તેમને ગયા વર્ષના ધોરણના અભ્યાસક્રમનો બ્રીજ કોર્સ થાય તે હેતુસર તેમજ આ વર્ષના અભ્યાસક્રમની સમજણ માટે આગલા ધોરણની જે – જે અધ્યયન નિષ્પત્તિની સમજની જરૂર પડે તે દરેક અધ્યયન નિષ્પત્તિની સમજ માટે આ “ જ્ઞાનસેતુ બ્રીજ કોર્સ ક્લાસરેડીનેસ ‘ પુસ્તિકાનું નિર્માણ થયેલ છે .

અહીં ધો.1 થી 8 જ્ઞાનસેતુ(બ્રીજ કોર્ષ કલાસ રેડીનેશ) ની પીડીએફ ફાઈલ મૂકવામાં આવી છે.તમે તેને ડાઉનલોડ કરી શકશો.

Plz share this post

Leave a Reply