TET QUIZ No.-06 :- BALVIKAS ANE SIXAN NA SIDHANTO

TET QUIZ No.-06 :- BALVIKAS ANE SIXAN NA SIDHANTO

ગુજરાત રાજયની પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષક બનવા માટે ધો.1 થી 5માં ટેટ-1 અને ધો.6 થી 8માં ટેટ-2 ની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. અહીયાં, પરીક્ષા આપતાં પરીક્ષાર્થીઓના જ્ઞાનની ચકાસણી કરવા માટે ક્વિઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. TET QUIZ No.-06 :- BALVIKAS ANE SIXAN NA SIDHANTO

આ ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ  પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.

આ  ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો.

આ ટેસ્ટ વિશેના અભિપ્રાય અમને કોમેન્ટ કરી જણાવો જેથી અમે વધુ ઉપયોગી ટેસ્ટ બનાવી શકીએ.શું તમે જાણો છો ?

(1) અજંતાની ગુફાઓ નીચેનામાંથી ક્યા રાજ્યમાં આવેલી છે?

(A) મધ્ય પ્રદેશ (B) મહારાષ્ટ્ર (C) ઓડિશા ( D ) ગુજરાત

ઉત્તર:(B) મહારાષ્ટ્ર

(2) નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી?

(A) ઈલોરાની ગુફાઓમાં કૈલાસ મંદિર આવેલું છે.

(B) ઈલોરામાં કુલ 34 ગુફાઓ આવેલી છે.

(C) રાષ્ટ્રકુટ રાજાઓના સમયમાં હિન્દુ ધર્મની ગુફાઓનું નિર્માણ થયું.

(D) ઈલોરાની ગુફાઓને ચાર ભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે.

ઉત્તર:(D) ઈલોરાની ગુફાઓને ચાર ભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે.

(3) જોડકાં જોડી સાચો ક્રમ પસંદ કરો.

મંદિર                                              રાજ્ય    

(1) કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર             (A) મધ્યપ્રદેશ

(2) વિરૂપાક્ષનું મંદિર પટ્ટદકલ  (B) તમિલનાડુ

(3) બૃહદેશ્વર મંદિર                   (C) કર્ણાટક

(4) ખજુરાહોનાં મંદિર               (D) ઓડિશા

(A) 1-D  2-C  3-B  4-A

(B) 1-C  2-D  3-A  4-B

(C) 1-C  2-D  3-B  4-A

(D) 1-C  2-B  3-D  4-A

ઉત્તર:(A) 1-D  2-C  3-B  4-A

(4) તાજમહેલઃ શાહજહાંઃ હુમાયુનો મકબરો: …….

(A) જહાંગીર (B) હુમાયુ(C) હમીદા બેગમ (D) શાહજહાં

ઉત્તર:(C) હમીદા બેગમ

(5) ફતેહપુર સિકરી નગરની સ્થાપના કોણે કરી હતી?

(A) હુમાયુ  (B) શાહજહાં(C) બાબર (D) અકબર

ઉત્તર:(D) અકબર

(6) ભારતનાં આ ઐતિહાસિક સ્થળોને ઉત્તરથી દક્ષિણના ક્રમમાં ગોઠવતાં ક્યો ક્રમ સાચો ગણાય?

(A) તાજમહેલ, ખજુરાહોનાં મંદિર, બૃહદેશ્વર મંદિર, ઈલોરાની ગુફાઓ

(B) ઈલોરાની ગુફાઓ, તાજમહેલ, ખજુરાહોનાં મંદિર, બૃહદેશ્વર મંદિર

(C) તાજમહેલ, બૃહદેશ્વર મંદિર, ખજુરાહોનાં મંદિર, ઈલોરાની ગુફાઓ

(D) તાજમહેલ, ખજુરાહોનાં મંદિર, ઈલોરાની ગુફાઓ, બૃહદેશ્વર મંદિર

ઉત્તર:(D) તાજમહેલ, ખજુરાહોનાં મંદિર, ઈલોરાની ગુફાઓ, બૃહદેશ્વર મંદિર

(7) નીચેનામાંથી સાચું જોડકું જોડી સાચો ક્રમ પસંદ કરો.

મંદિર                                     રાજય

(1) ઉપરકોટ                      (A) અમદાવાદ   

(2) સીદી સૈયદની જાળી    (B) પાટણ

(3) રાણીની વાવ               (C) ખદીરબેટ

(4) ધોળાવીરા                   (D) જૂનાગઢ

(A) 1-D  2-C  3-B  4-A

(B) 1-D  2-A  3-B  4-C

(C) 1-C  2-D  3-B  4-A

(D) 1-C  2-B  3-D  4-A

ઉત્તર:(B) 1-D  2-A  3-B  4-C

(8) નીચેનામાંથી ક્યો વાવનો પ્રકાર નથી ?

(A) નંદા (B) ભદ્રા (C) તદા (D) વિજ્યા

ઉત્તર:(C) તદા♦ Instructions ♦

♦ Total number of questions :- 10

♦ Total number of marks :- 10

♦ Test Language :- Gujarati

♦ Each question carries 1 mark with no negative marks

♦ Do not refresh the page

♦ All The Best

વોટસએપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

77

TET QUIZ No.-06 :- BALVIKAS ANE SIXAN NA SIDHANTO

ટેટ 1 અને 2

બાળવિકાસ અને શિક્ષણના સિદ્વાંતો

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 10

વારસો અને વાતાવરણ બાળકના કયા વિકાસને પ્રભાવિત કરે છે?

2 / 10

વિદ્યાથીઓમાં સહયોગની ભાવનાનો વિકાસ કેવી રીતે કરશો?

3 / 10

“પાઠનો આરંભ મૂર્ત પરથી થવો જોઇએ અને સમાપ્તી અમૂર્તમાં થવી જોઈએ.” આ વિધાન કોનુ છે?

4 / 10

અભિક્રમિત અધ્યયનની ખાસ વિશેષતા કઈ છે?

5 / 10

વિદ્યાથીઓના હસ્તાક્ષરનાં મૂલ્યાંકનમાં કયુ સાધન (પદ્વતિ) વધારે ઉપયોગી બને?

6 / 10

કન્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કઈ યોજના અમલમાં મૂકાઈ?

7 / 10

“તેજસ્વી બાળકોને શિખવવામાં અને શિક્ષણમાં નબળાં બાળકોને શિખવવા ભિન્ન-ભિન્ન પદ્વતિઓનો આશ્રય લેવો જોઈએ.” અહીં કયો સિદ્વાંત સમાયેલો છે?

8 / 10

નીચે પૈકી કયુ પરીબળ ધ્યાનના આંતરીક પરીબળ પૈકીનુ નથી?

9 / 10

કેળવળીને ત્રિધ્રુવી પ્રક્રિયા તરીકે કોણે સ્વીકારી?

10 / 10

વિદ્યાથીઓનુ સાચુ મૂલ્યાંકન નીચેનામાંથી કઈ પદ્વતિ દ્વારા થઈ શકે?

Your score is

Please share your scores in your social media group.

Facebook Twitter
0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે  ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

Pos.NameScoreDurationPoints
1Seema100 %58 seconds10 / 10
2Miss100 %59 seconds10 / 10
3પ્રીતી100 %1 minutes 19 seconds10 / 10
4A100 %1 minutes 45 seconds10 / 10
5Preeti100 %5 minutes 6 seconds10 / 10
6Akruti90 %47 seconds9 / 10
7Pragati patel90 %1 minutes 32 seconds9 / 10
8Mugdha90 %1 minutes 41 seconds9 / 10
9Virali90 %2 minutes 6 seconds9 / 10
10K90 %2 minutes 13 seconds9 / 10
11Pathan90 %2 minutes 16 seconds9 / 10
12Mansur pathan90 %2 minutes 25 seconds9 / 10
13Pooja90 %2 minutes 58 seconds9 / 10
14R90 %3 minutes 35 seconds9 / 10
15Ss80 %1 minutes8 / 10
16S80 %1 minutes 22 seconds8 / 10
17Ankita80 %1 minutes 39 seconds8 / 10
18Nisha80 %1 minutes 40 seconds8 / 10
19Rutva80 %1 minutes 44 seconds8 / 10
20Akruti80 %1 minutes 48 seconds8 / 10
21Vishal80 %1 minutes 59 seconds8 / 10
22Rajput80 %2 minutes8 / 10
23R80 %2 minutes 4 seconds8 / 10
24Dakshesh80 %2 minutes 9 seconds8 / 10
25Trupti80 %2 minutes 10 seconds8 / 10
26Mugdha80 %2 minutes 34 seconds8 / 10
27Swatipatel2180 %2 minutes 52 seconds8 / 10
28Radhe80 %3 minutes 4 seconds8 / 10
29Preeti80 %3 minutes 16 seconds8 / 10
30Radhmita80 %3 minutes 57 seconds8 / 10
31Daxa80 %5 minutes 22 seconds8 / 10
32N70 %1 minutes 1 seconds7 / 10
33Hty70 %1 minutes 9 seconds7 / 10
34Sumit70 %1 minutes 47 seconds7 / 10
35Malek mohammadarif70 %1 minutes 48 seconds7 / 10
36Javed70 %1 minutes 52 seconds7 / 10
37Dhruvisha70 %2 minutes 5 seconds7 / 10
38Sabiha70 %2 minutes 10 seconds7 / 10
39S70 %2 minutes 20 seconds7 / 10
40Aj70 %2 minutes 50 seconds7 / 10
41Muskan70 %2 minutes 58 seconds7 / 10
42Bismilla70 %3 minutes 4 seconds7 / 10
43Samit70 %5 minutes 11 seconds7 / 10
44R60 %1 minutes 22 seconds6 / 10
45Ad60 %1 minutes 22 seconds6 / 10
46Zala Krishna60 %1 minutes 22 seconds6 / 10
47Dashu60 %1 minutes 29 seconds6 / 10
48Bismilla60 %1 minutes 37 seconds6 / 10
49Seema60 %2 minutes 10 seconds6 / 10
50Vaishali60 %2 minutes 25 seconds6 / 10
51Raju60 %3 minutes 41 seconds6 / 10
52Dharmishta Damor s60 %4 minutes 29 seconds6 / 10
53Anil60 %4 minutes 29 seconds6 / 10
54NIMESH60 %7 minutes 19 seconds6 / 10
55Vishnu60 %21 minutes 49 seconds6 / 10
56Sam60 %22 minutes 46 seconds6 / 10
57M50 %1 minutes 44 seconds5 / 10
58Sahistaben50 %1 minutes 57 seconds5 / 10
59Munera50 %2 minutes5 / 10
60Mehul50 %2 minutes 9 seconds5 / 10
61Rathod bhagvan50 %2 minutes 31 seconds5 / 10
62કા.પટેલ ધૃતિબેન મુકેશભાઈ50 %2 minutes 36 seconds5 / 10
63Zoya50 %3 minutes 12 seconds5 / 10
64Bvt50 %8 minutes 16 seconds5 / 10
65Munera40 %1 minutes 43 seconds4 / 10
66Miss40 %2 minutes 15 seconds4 / 10
67Shrey40 %2 minutes 33 seconds4 / 10
68Cd40 %3 minutes 15 seconds4 / 10
69Rita40 %3 minutes 54 seconds4 / 10
70Daxa30 %1 minutes 20 seconds3 / 10
71Hiral30 %1 minutes 53 seconds3 / 10
72Munera30 %2 minutes 54 seconds3 / 10
73Jeyu30 %6 minutes 6 seconds3 / 10
74V20 %45 seconds2 / 10
75Vishnu20 %2 minutes 16 seconds2 / 10
76Nunera20 %5 minutes 13 seconds2 / 10
77V10 %3 minutes 21 seconds1 / 10

 

Plz share this post

Leave a Reply