TET QUIZ No.-26 :- ગણિત ( ધો.6 થી 8)

tet-quiz-no-26-maths

ગુજરાત રાજયની પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષક બનવા માટે ધો.1 થી 5માં ટેટ-1 અને ધો.6 થી 8માં ટેટ-2 ની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. અહીયાં, પરીક્ષા આપતાં પરીક્ષાર્થીઓના જ્ઞાનની ચકાસણી કરવા માટે ક્વિઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. TET QUIZ No.-26 :- ગણિત ( ધો.6 થી 8) tet-quiz-no-26-maths

આ ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ  પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.

આ  ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો.

આ ટેસ્ટ વિશેના અભિપ્રાય અમને કોમેન્ટ કરી જણાવો જેથી અમે વધુ ઉપયોગી ટેસ્ટ બનાવી શકીએ.


શું તમે જાણો છો ?

(1) આંખના લેન્સની કેન્દ્રલંબાઇમાં ફેરફાર કરીને માનવઆંખ વિવિધ અંતરે રાખેલી વસ્તુઓને જોઇ શકે છે. આવુ _______ ને લીધે થાય છે.

(a) પ્રેસબાયોપીઆ (b) સમાવેશ ક્ષમતા (c) લઘુદ્રષ્ટિ (d) ગુરુદ્રષ્ટિ

ઉત્તર : (b) સમાવેશ ક્ષમતા

(2) માનવઆંખ પોતાના ભાગ _____ પર પ્રતિબિંબ રચે છે.

(a) પારદર્શક પટલ (b) કનીનિકા (આઇરિસ) (c) કીકી (d) નેત્રપટલ (રેટિના)

ઉત્તર :- (d) નેત્રપટલ (રેટિના)

(3) સામાન્ય દ્રષ્ટિ ધરાવતી પુખ્ત વ્યક્તિ માટે સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિનુ લઘુત્તમ અંતર આશરે _____ હોય છે.

(a) 25 m (b) 2.5 m (c) 25 cm (d) 2.5 m

ઉત્તર :- (c) 25 cm

(4) આંખના લેંસની કેંદ્રલંબાઇમાં ફેરફાર _____ કરે છે.

(a) કીકી (b) નેત્રપટલ (c) સિલિયરી સ્નાયુઓ (d) આઇરિસ

ઉત્તર :- (c) સિલિયરી સ્નાયુઓ


♦ Instructions ♦

♦ Total number of questions :- 20

♦ Total number of marks :- 20

♦ Test Language :- Gujarati

♦ Each question carries 1 mark with no negative marks

♦ Do not refresh the page

♦ All The Best

વોટસએપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

TET QUIZ No.-26 :- ગણિત ( ધો.6 થી 8)

41

TET QUIZ No.-26 :- ગણિત ( ધો.6 થી 8)

TET QUIZ No.-26 :-

ગણિત ( ધો.6 થી 8)

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 20

77 સેમી² ક્ષેત્રફળ ધરાવતા અર્ધવર્તુળનો વ્યાસ ........ સેમી હોય.

2 / 20

1 મી³ = _______ લિટર

3 / 20

300ના ઘનની સંખ્યામાં છેલ્લા ......... અંકો શૂન્ય હોય.

4 / 20

x² - 7x - 18 = (x+m) (x+n) હોય તો, m + n = _______

5 / 20

રોમન પદ્ધતિમાં ............ સંખ્યા લેખન ખોટું છે.

6 / 20

∆ ABC માં AB = BC = CA હોય, તો તેના દરેક ખૂણાનું માપ _________ થાય.

7 / 20

પાયથાગોરીઅનની ત્રિપુટીની બે સંખ્યાઓ 12 અને 13 છે, તો ત્રીજી સંખ્યા ......... છે.

8 / 20

બે પૂરકકોણના માપનો તફાવત 42° છે, તો તેમાંના લઘુકોણનું માપ __________ છે.

9 / 20

સમલંબ ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓની ……… જોડ સમાંતર હોય.

10 / 20

………… સિવાયની દરેક સંખ્યા રેખાના સ્વરૂપમાં ડૉટ્સથી દર્શાવી શકાય.

11 / 20

વર્તુળમાં બે ત્રિજ્યા અને ચાપ વડે ઘેરાયેલા પ્રદેશને ......... કહેવાય.

12 / 20

એક જથ્થાનો 2/5 ભાગ એ 80 છે, તો આખો જથ્થો ......... હોય.

13 / 20

b

14 / 20

AB વ્યાસવાળા વર્તુળ પર બિંદુ C છે. જો ∆ ABC માં ∠A = 35° હોય, તો ∠B = ___________ .

15 / 20

ત્રિકોણના બધા જ 6 બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો _______________ થાય.

16 / 20

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCDના વિકર્ણો Pમાં છેદે છે. જો ∆APBનુ ક્ષેત્રફળ 21 સેમી² હોય તો, ABCDનુ ક્ષેત્રફળ કેટલુ થાય ?

17 / 20

એક લંબઘનના પાયાનું ક્ષેત્રફળ 20 સેમી² છે. જો તેની ઊંચાઈ 3 સેમી હોય, તો તેનું ઘનફળ ............. સેમી³ છે.

18 / 20

એક સમઘનના પાયાનું ક્ષેત્રફળ 25 સેમી² છે, તો તે સમઘનનું ઘનફળ .......... સેમી³ હોય.

19 / 20

એક લંબઘનની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ અનુક્રમે 30 સેમી, 20 સેમી અને 8 સેમી છે, તો તેની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ________ સેમી² થાય .

20 / 20

એક સમતોલ પાસાને ફેંકવાથી મળતો અંક અવિભાજ્ય હોય તેની સંભાવના ______________ છે.

Your score is

Please share your scores in your social media group.

Facebook Twitter
0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે  ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

Pos.NameScoreDurationPoints
1Kamleshkumar100 %2 minutes 4 seconds20 / 20
2S90 %3 minutes 32 seconds18 / 20
3Malek arif85 %14 minutes 40 seconds17 / 20
4Sumit80 %5 minutes 49 seconds16 / 20
5Kamleshkumar80 %7 minutes 24 seconds16 / 20
6Sas75 %7 minutes 41 seconds15 / 20
7Bhagyashree75 %15 minutes 24 seconds15 / 20
8Hiral70 %6 minutes 13 seconds14 / 20
9Pk70 %12 minutes 43 seconds14 / 20
10Mehul Thakor70 %15 minutes 7 seconds14 / 20
11Sattu kathi70 %17 minutes 6 seconds14 / 20
12Ishu65 %9 minutes 33 seconds13 / 20
13Manjit65 %11 minutes 15 seconds13 / 20
14Rutva65 %15 minutes 11 seconds13 / 20
15NIki65 %16 minutes 43 seconds13 / 20
16Tv65 %17 minutes 34 seconds13 / 20
17Vishal55 %7 minutes 5 seconds11 / 20
18Prp55 %10 minutes11 / 20
19Virali50 %3 minutes 52 seconds10 / 20
20Niki50 %4 minutes 54 seconds10 / 20
21Rajkumar50 %5 minutes 11 seconds10 / 20
22Jay50 %7 minutes 25 seconds10 / 20
23Rutu patel45 %12 minutes 41 seconds9 / 20
24Happy40 %3 minutes 49 seconds8 / 20
25Hitesh40 %10 minutes 20 seconds8 / 20
26G40 %16 minutes 51 seconds8 / 20
27Mohammad faizan35 %6 minutes 18 seconds7 / 20
28Shaikh35 %8 minutes 31 seconds7 / 20
29Usha parmar30 %2 minutes 19 seconds6 / 20
30Dip30 %2 minutes 24 seconds6 / 20
31પરમાર ગોપાલ30 %8 minutes 38 seconds6 / 20
32Baraiya Anjanaben Manubhai30 %25 minutes 15 seconds6 / 20
33Hardik Parmar25 %1 minutes 47 seconds5 / 20
34Ajay Kumar25 %1 minutes 59 seconds5 / 20
35Sahistaben25 %2 minutes 57 seconds5 / 20
36Bharat25 %6 minutes 52 seconds5 / 20
37Dax25 %10 minutes 14 seconds5 / 20
38Gk20 %26 minutes 4 seconds4 / 20
39Raval Mitul15 %1 minutes 47 seconds3 / 20
40Ur10 %1 minutes 11 seconds2 / 20
41Chauhan drashti rudabhai10 %1 minutes 17 seconds2 / 20

 

Plz share this post

Leave a Reply