શાળા પરિવહન યોજના - Shala Parivahan Yojana

શાળા પરિવહન યોજના – Shala Parivahan Yojana

રાજયની સરકારી તથા અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ ક૨તાં વિદ્યાર્થીઓ માટે “શાળા પરિવહન યોજના – Shala Parivahan Yojana”. Read more

STEM QUIZ FOR STD. 9 TO 12 STUDENTS

STEM QUIZ FOR STD. 9 TO 12 STUDENTS

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી (ગુજકોસ્ટ), વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્ટેમ STEM QUIZ FOR STD. 9 Read more

std 9 to 12 third ekam kasoti – અભ્યાસક્રમ અને સ્ટડી મટિરિયલ

વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના અભ્યાસમાં સાતત્ય જળવાઇ રહે તે હેતુથી ધો.9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે તૃતિય એકમ કસોટી(std 9 to 12 Read more

ધો.9 થી 12 ની દ્વિતિય એકમ કસોટીનો અભ્યાસક્રમ અને સ્ટડી મટિરિયલ

વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના અભ્યાસમાં સાતત્ય જળવાઇ રહે તે હેતુથી ધો.9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે દ્વિતિય એકમ કસોટી(std 9 to 12 Read more

PM Yasasvi Scholarship 2022 પ્રધાનમંત્રી યશસ્વી શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2022

ભારત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલયે લાખો રૂપિયાની સ્કોલર શીપ આપતી PM યશસ્વી યોજના હેઠળ પહેલી વખત વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં Read more

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ (G3Q) નુ પ્રથમ અ‍ઠવાડિયાનું પરિણામ

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ (G3Q) એક એવી પ્રવૃત્તિ છે કે જેમાં શિક્ષણ, જ્ઞાન, ગમ્મત અને સ્પર્ધાનો ત્રિવેણીસંગમ છે. જોકે આ ક્વિઝ Read more

શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23 થી ધોરણ 9 થી 12 ની પરીક્ષા પદ્વતિમાં ફેરફાર std-9-to-12-exam-pattern-2022-23

શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23 થી અમલમાં આવનાર ધોરણ -૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા પદ્ધતિ બાબત std-9-to-12-exam-pattern-2022-23 ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે Read more

std 11 science textbook

ધોરણ 11 વિજ્ઞાન પ્રવાહના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો.( STD 11 SCIENCE TEXTBOOK GSEB )

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ,ગાંધીનગર ના અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 11 વિજ્ઞાન પ્રવાહના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો ( STD 11 Read more

શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -11 વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ

શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -11 વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ મોકલવા બાબત (દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા માટે) Read more

ધો.9 થી 12 માસવાર આયોજન STD 9 TO 12 MAASVAAR AAYOJAN

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ,  ગાંધીનગર દ્વારા ધો.9 થી 12 નું માસવર આયોજન પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. Read more