શાળા પરિવહન યોજના - Shala Parivahan Yojana

શાળા પરિવહન યોજના – Shala Parivahan Yojana

રાજયની સરકારી તથા અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ ક૨તાં વિદ્યાર્થીઓ માટે “શાળા પરિવહન યોજના – Shala Parivahan Yojana”. Read more

STEM QUIZ FOR STD. 9 TO 12 STUDENTS

STEM QUIZ FOR STD. 9 TO 12 STUDENTS

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી (ગુજકોસ્ટ), વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્ટેમ STEM QUIZ FOR STD. 9 Read more

std 9 to 12 fourth ekam kasoti

ધો.9 થી 12 ની ચોથી એકમ કસોટીનો અભ્યાસક્રમ અને સ્ટડી મટિરિયલ

વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના અભ્યાસમાં સાતત્ય જળવાઇ રહે તે હેતુથી ધો.9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ચોથી એકમ કસોટી(std 9 to 12 Read more

std 9 to 12 third ekam kasoti – અભ્યાસક્રમ અને સ્ટડી મટિરિયલ

વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના અભ્યાસમાં સાતત્ય જળવાઇ રહે તે હેતુથી ધો.9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે તૃતિય એકમ કસોટી(std 9 to 12 Read more

Vichar Vistar Part-3 in gujarati

vichar-vistar-part-3 in gujarati ધો.9 થી 12 ની પરીક્ષાઓમાં આપેલ પંક્તિઓનો વિચાર વિસ્તાર (vichar-vistar) કરવાનો હોય છે.જેના 4 કે 5 ગુણ Read more

Prathna – Jivan Nu Bal પ્રાર્થના – જીવનનું બળ નિબંધ

Prathna – Jivan Nu Bal પ્રાર્થના – જીવનનું બળ અથવા પ્રાર્થના આત્માનો ખોરાક નિબંધ નીચે આપેલા મુદ્દા આધારિત આશરે ૨૫૦ Read more

Mara shaishav na sansmaran મારા શૈશવનાં સંસ્મરણો નિબંધ

Mara shaishav na sansmaran મારા શૈશવનાં સંસ્મરણો અથવા ફરી બનવા ચાહું હું, પ્રભુ! બાળ નાનું! અથવા મને શિશુતણી ગમે સરળ Read more

Dikri Gharni Divadi nibandh

Dikri Gharni Divadi Nibandh દીકરી-ઘરની દીવડી નિબંધ

Dikri Gharni Divadi nibandh દીકરી, ઘરની દીવડી નીચે આપેલા મુદ્દા આધારિત આશરે ૨૫૦ શબ્દોમાં  લખો. મુદ્દાઓ :- દીકરી પ્રત્યેનું સમાજનું Read more

ધો.9 થી 12 ની દ્વિતિય એકમ કસોટીનો અભ્યાસક્રમ અને સ્ટડી મટિરિયલ

વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના અભ્યાસમાં સાતત્ય જળવાઇ રહે તે હેતુથી ધો.9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે દ્વિતિય એકમ કસોટી(std 9 to 12 Read more

Duskalno Davanal gujarati nibandh દુષ્કાળનો દાવાનળ ગુજરાતી નિબંધ

દુષ્કાળનો દાવાનળ ગુજરાતી નિબંધ Duskalno Davanal gujarati nibandh નીચે આપેલા મુદ્દા આધારિત આશરે ૨૫૦ શબ્દોમાં  લખો. મુદ્દા : પ્રસ્તાવના – Read more